Etapp 1: Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigarna

Den 1 maj 2021 startar vi etapp 1 av det efterlängtade, fleråriga projektet för förbättrade parkeringsmöjligheter på Hertsön. Den första etappen omfattar garage, bilplatser och intilliggande markytor på Hallonstigen, Smultronstigen och Åkerbärsstigen. 

Så här går det till

 1. Nuvarande hyresavtal för de garage och bilplatser som berörs i första etappen är uppsagda. Hyresgästerna kan stå kvar i sina garage och på sina parkeringsplatser till och med den 30 april 2021.

  - Samtliga garagenycklar ska återlämnas till Lulebo, information om hur det ska gå till lämnas till berörda i april.
  - Samtliga garage ska tömmas.
  - I de garage som ska renoveras ska allt som hyresgästen har byggt till i dessa garage tas bort senast den 30 april (hyllor, skåp etc).

 2. Alla hyresgäster som hyr garage eller parkeringsplats på Hallonstigen, Smultronstigen och Åkerbärsstigen måste senast den 1 maj 2021 flytta fordonet till de tillfälliga parkeringsytor vi tillför.

  Fastställd tidplan beräknas vara klar i mitten av april, då återkommer vi med mer information om var ni som hyr garage och/eller parkeringsplats kan parkera från 1 maj 2021 till preliminärt 30 september 2021. Det kan bli så att en del behöver byta parkering under projektets gång, vi undersöker olika lösningar. De tillfälliga parkeringsytorna erbjuder fri parkering utan avgift men inga specifika eller numrerade platser.

 3. Lulebo lämnar ut parkeringstillstånd till er som hyr garage eller bilplats på berörda adresser, tillståndet ska lämnas väl synligt på instrumentbrädan i fordonet. Skyltning anger att parkeringstillstånd krävs, fordon som parkeras här och som inte har parkeringstillstånd bötfälls. Anledningen är att vi vill säkerställa att endast behöriga parkerar på dessa parkeringsytor. Information om hur ni får ert parkeringstillstånd lämnas till er i april.

 4. När arbetet på det aktuella området är slutfört erbjuds ni som har hyrt berörda garage eller parkeringsplatser förtur till de nya platserna. Information lämnas till er preliminärt i mitten av augusti 2021.
Information till hyresgäster

2021-03-17: Berörda hyresgäster informeras via brev


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om projektet.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.