Etapp 1: Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigarna

Den 1 maj 2021 startar etapp 1 av det efterlängtade och fleråriga projektet för förbättrade garage och parkeringsmöjligheter på Hertsön.

Etapp 1 - 2021

Den första etappen omfattar garage, bilplatser och intilliggande markytor på Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigen.

Följande åtgärder planeras att utföras i de olika etapperna

 • Befintliga garage med motorvärmaruttag rivs eller renoveras. De garage som rivs ersätts med nya liknande kallgarage med parkeringsplatser som är 35 cm bredare än platserna i de tidigare garagen (2,85 meter jämfört med 2,5 meter). I garage som renoveras behålls den befintliga bredden på platserna (2,5 meter). 
 • Befintliga parkeringsplatser med motorvärmarstolpar utomhus renoveras med avseende på ytskikt och målade linjer. Smalare platser breddas från 2,3 meter till 2,5 meter för att passa bättre för dagens bilar. Platser som redan från början är 2,5 meter behåller samma bredd.
 • De nya/renoverade bilplatserna utrustas med nya motorvärmarhuvar som erbjuder ny teknik och nya möjligheter för användarna. Huvarna, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmaruttag och ett uttag för elbilsladdning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.
 • Markytor i anslutning till garageplatser och parkeringar åtgärdas.
 • I samband med dessa åtgärder utförs även arbeten med att förbättra utebelysningen i syfte att öka säkerheten och tryggheten i bostadområdena. 

Så här går det till

 1. Nuvarande hyresavtal för de garage och bilplatser som berörs i första etappen är uppsagda. Hyresgästerna kan stå kvar i sina garage och på sina parkeringsplatser till och med den 30 april 2021.

  - Samtliga garagenycklar ska återlämnas till Lulebo, information om hur det ska gå till lämnas till berörda i april.
  - Samtliga garage ska tömmas.
  - I de garage som ska renoveras ska allt som hyresgästen har byggt till i dessa garage tas bort senast den 30 april (hyllor, skåp etc).

 2. Alla hyresgäster som hyr garage eller parkeringsplats på Hallonstigen, Smultronstigen och Åkerbärsstigen måste senast den 1 maj 2021 flytta fordonet till de tillfälliga parkeringsytor vi tillför.

  Fastställd tidplan beräknas vara klar i mitten av april, då återkommer vi med mer information om var ni som hyr garage och/eller parkeringsplats kan parkera från 1 maj 2021 till preliminärt 30 september 2021. Det kan bli så att en del behöver byta parkering under projektets gång, vi undersöker olika lösningar. De tillfälliga parkeringsytorna erbjuder fri parkering utan avgift men inga specifika eller numrerade platser.

 3. Lulebo lämnar ut parkeringstillstånd till er som hyr garage eller bilplats på berörda adresser, tillståndet ska lämnas väl synligt på instrumentbrädan i fordonet. Skyltning anger att parkeringstillstånd krävs, fordon som parkeras här och som inte har parkeringstillstånd bötfälls. Anledningen är att vi vill säkerställa att endast behöriga parkerar på dessa parkeringsytor. Information om hur ni får ert parkeringstillstånd lämnas till er i april.

 4. När arbetet på det aktuella området är slutfört erbjuds ni som har hyrt berörda garage eller parkeringsplatser förtur till de nya platserna. Information lämnas till er preliminärt i mitten av augusti 2021.
Information till hyresgäster

2021-03-17: Berörda hyresgäster informeras via brev


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om projektet.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.