Utlåningsvillkor för gästlägenheter i trygghetsboenden

 • Endast hyresgäster i det aktuella trygghetsboendet, som är skuldfria i förhållande till Lulebo, kan boka gästlägenheten.
 • Bokning kan göras i mån av tillgång – först till kvarn gäller.
 • Varje hyresgäst kan boka gästlägenheten:
  - max 7 dagar i följd,
  - endast en helg/del av helg (fredag-söndag) per bokningstillfälle,
  - max 1 gång per månad,
  - vid max 4 tillfällen per år.
 • Bokning av gästlägenheten måste göras senast 2 dygn innan den första dagen i bokningen för att nyckelutlämningen ska fungera bra.
 • Hyresgäst som använder gästlägenheten behöver ta med och använda egna lakan, egna handdukar, eget toalettpapper samt eget disk- och rengöringsmedel.
  OBS! Sängarna får inte användas utan att använda underlakan (som skydd för madrassen) samt påslakan och örngott (som skydd för täcken och kuddar).
 • Rökning är inte tillåtet och inga husdjur får vistas i gästlägenheten som ska vara tillgänglig för alla – även för allergiker.
 • Nyckeln måste hämtas av hyresgästen själv. Giltig legitimation krävs. Om ett ombud ska hämta nyckeln måste ombudets namn anges vid bokningstillfället och måste ombudet ha med sig giltig legitimation.
 • Nyckeln till gästlägenheten hämtas hos Lulebos trivselvärd på plats i det aktuella trygghetsboendet vid den tidpunkt som kundmottagare angett vid bokning. Normalt kan nyckeln hämtas den första dagen i bokningen. Information om när trivselvärd finns tillgänglig finns anslaget på trygghetsboendet, kontaktuppgifter finns också för eventuell tidsbokning med trivselvärd.
 • Nyckeln till gästlägenheten ska återlämnas till Lulebos trivselvärd på plats i det aktuella trygghetsboendet senast kl 15.00 på den sista bokade dagen, eller i enlighet med annan överenskommelse vid bokning eller nyckelutlämning. I samband med återlämning av nyckel görs en notering på nyckelkvittensen. Om nyckel lämnas på annat sätt riskerar hyresgästen att anteckningarna visar att nyckeln inte har återlämnats och då kan hyresgästen bli skyldig att betala för ett låsbyte.
 • Nyckeln får absolut inte återlämnas i olåst brevlåda. Om möte med trivselvärd inte kan ordnas måste hyresgästen först komma överens med antingen trivselvärd eller kundmottagare på Lulebos kundcenter om att nyckeln istället lämnas över disk till Lulebos kundcenter på Köpmangatan 27. Utanför kontorstid måste nyckeln lämnas i Lulebos brevinkast på Köpmangatan 27. Nyckeln läggs ett förslutet kuvert med info om vart nyckeln går (gästlägenhet i vilket trygghetsboende) samt vem som lämnat in den (hyresgästens fullständiga namn).
 • Den hyresgäst som står för bokningen ansvarar också för nycklarna, för gästlägenhetens totala skick och för att hela gästlägenheten städas efter användning. Om Lulebo måste beställa städning eller ersätta nycklar, inventarier eller utrustning efter användning debiteras dessa kostnader den hyresgäst som står för bokningen.
 • Hyresgäst som missbrukat förtroendet att använda gästlägenheten kan bli spärrad från att boka och använda gästlägenheten under minst 12 månader framåt.