Lulebos rätt att behandla personuppgifter

All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen anger sex olika typer av rättslig grund och tre av dessa kan användas som stöd för Lulebos rätt att behandla personuppgifter.

 1. Avtal: den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Lulebo.
  Lulebo har, i enlighet med detta, rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden och förpliktelser mot personuppgiftslämnaren i enlighet med de kontrakt och överenskommelser som finns mellan parterna.

  Detta ger Lulebo laglig rätt att behandla personuppgifter som tillhör blivande hyresgäster, hyresgäster, anhöriga eller medhjälpare till hyresgäster och blivande hyresgäster, andrahandshyresgäster och medarbetare. Det är också denna rättsliga grund som den absoluta majoriteten av Lulebos personuppgiftsbehandling vilar på.

 2. Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.
  Lulebo har, i enlighet med detta, rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att bolaget ska kunna erbjuda vissa tjänster även till personer som inte har något avtal med Lulebo.

  Det kan till exempel handla om blivande hyresgäster/sökande som registrerar sig i Lulebos lägenhets-, parkeringsplats- och/eller förrådsköer samt om personer som anmäler sig som sökande i samband med att Lulebo rekryterar nya medarbetare. När personuppgiftslämnare lämnar sitt samtycke till personuppgiftsbehandling får de alltid klar och tydlig information om vad de samtycker till.

 3. Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvariga måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.
  Lulebo kan ibland behöva behandla personuppgifter på grund av krav som ställs på bolaget i lagar eller förordningar.

 

Rättslig grund för Lulebos behandling av personuppgifter i olika situationer

Mer information om vilken rättslig grund som finns för Lulebos behandling av personuppgifter i olika situationer och sammanhang finns på följande sidor, klicka på länkarna för att läsa mer: