Så kan du använda och bygga på din uteplats

Bildtext saknas

Om du vill bygga skärmväggar, lösa trädäck, staket och/eller andra bygglovsbefriade byggnadsverk på Lulebos mark måste du först få skriftligt tillstånd av Lulebo. Lämna din skriftliga ansökan till områdescehefen för ditt bostadsområde minst 30 dagar innan planerad byggstart för att undvika problem och onödiga kostnader.

Regler för uteplatser och staket – läs detta innan du lämnar in din ansökan
Alla konstruktioner av uteplatser och staket med mera måste godkännas skriftligt av Lulebo innan bygget startar. Lulebo ger bara tillstånd till byggen av staket och uteplatser som uppfyller följande förutsättningar:

 • Endast en uteplats per lägenhet, på ursprungsläge.
 • Max 3 meter från husfasaden.
 • Max 70 cm högt.
 • Inga grindar på staket.
 • Inga skärmtak eller liknande får byggas.
 • Uteplatsen måste ge ett välvårdat intryck.
 • Uteplatsen får inte användas som förvaringsyta.
 • Det är inte tillåtet att använda uteplatsen för djurhållning eller som rastgård.
 • Det är inte tillåtet att ställa upp studsmattor och badbassänger eller annan lekutrustning på gemensam mark som delas med grannarna. Lulebo har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta. Klicka här för att läsa mer om detta. 

Ansök om tillstånd innan du börjar bygga – så här gör du

Följande gäller för byggen av egna uteplatser och staket med mera

 • Hyresgästen ansvarar för att bekosta alla inköp av varor och tjänster till bygget.
 • Hyresgästen ansvarar för genomförande av uppsättning samt för att bygget inte utgör en fara eller störning för andra.
 • Hyresgästen ansvarar för löpande underhåll av konstruktionen så att den inte utgör en fara eller störning för andra eller på annat sätt stör det estetiska intrycket av fastigheten.
 • Vid permanent flytt från lägenheten eller vid tillsägelse från Lulebo ansvarar hyresgästen för att byggnationen tas bort och att uteplatsen återställs. Detta ska ske på hyresgästens bekostnad och inom 14 dagar från eventuell tillsägelse.
 • Om konstruktionen ska säljas eller överlåtas till nästa hyresgäst behöver ett överlåtelseavtal tecknas mellan hyresgästerna som visar att nya hyresgästen övertar ansvaret för byggnadsverket. Använd gärna Lulebos övertagandeblankett för detta ändamål.
 • Eventuella skador på byggnadsverket som orsakats av exempelvis snöröjning eller gräsklippning ersätts inte av Lulebo.