Lulebo

Regelverk uteplatser att följa vid byggnationer etc.

För att bygga skärmväggar, lösa trädäck, staket och/eller andra bygglovsbefriade byggnadsverk på Lulebos mark krävs skriftligt tillstånd av hyresvärden. Tillståndsansökan ska lämnas till förvaltaren minst 30 dagar före planerad byggstart.

Så går du tillväga och detta gäller för bygget:
 • Tillståndsansökning görs skriftligen till er förvaltare och ska innehålla en bilagd konstruktionsbeskrivning där placering, mått, material- och färgval ska framgå. LADDA NER TILLSTÅNDSANSÖKAN HÄR!
 • Förvaltaren godkänner eller avslår ansökan och dokumenterar beslutet. Du som hyresgäst erhåller kopia på beslutet.
 • Hyresgäst ansvarar för och bekostar inköp och uppsättning, samt underhåll.
 • Hyresgäst ansvarar för underhåll så att byggnationen inte utgör en fara eller på annat sätt stör det estetiska intrycket av fastigheten.
 • Vid flytt eller vid anmodan (tillsägelse) från Lulebo ansvarar hyresgästen för att byggnationen tas bort och att uteplatsen återställs. Detta sker på hyresgästens bekostnad och inom 14 dagar från eventuell anmodan.
 • Överlåts byggnationen till nästa hyresgäst ska det skrivas ett överlåtelseavtal där nya hyresgästen övertar ansvaret för byggnadsverk.
 • Skador på byggnadsverk orsakade vid exempelvis snöröjning, gräsklippning ersätts inte av Lulebo.
Regler för uteplatser och staket

Uppsättning av staket och uteplats får ske under förutsättning att:

 • Max 3 m från husfasad.
 • Max 70 cm högt.
 • Inga grindar på staketet.
 • Endast en uteplats/lägenhet, på ursprungsläge.
 • Inga skärmtak eller liknande får utföras.
 • Får inte användas som förvaringsyta.
 • Förbjudet att användas för djurhållning/rastgård.
 • Uteplats måste ge ett välvårdat uttryck.
 • Studsmattor, badbassänger är förbjudna på områdena.