Lulebo

Pool - Studsmatta

Visst är det härligt med sommar, bad och lek. I det sammanhanget vill vi påminna om ansvarsfrågan.

Gemensam mark – marken mellan husen

Att ställa upp pool, studsmattor och lekutrustning på gemensam mark är inte tillåtet. Lulebo har ingen möjlighet att bevaka att användning sker på ett ofarligt eller korrekt sätt och kan därför inte ansvara för detta.

Egen mark (tomt och uteplats)

Hyr du en bostad med egen tomt, uteplats, marklägenhet, och vill ställa upp en studsmatta eller en pool är du fullt ansvarig. Du måste därför se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den.

Särskilda regler för plaskdamm/pool

En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd. Överstiger vattendjupet 20 cm krävs skyddstäckning med presenning eller skyddsnät när den inte används. Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.

Tänk också på:

Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning, badande, rökning och grillning etc.