Tidigare tillträde till uppsagda lägenheter

Det finns ingen möjlighet för hyresgäster att via Lulebo få tidigare tillträde till en uppsagd lägenhet. Den nuvarande hyresgästen kan däremot ge den nya hyresgästen fullmakt och rätt att kvittera ut lägenhetsnycklar och övriga nycklar som hör till lägenhetsavtalet tidigare än vad som anges på hyresavtalet.

Viktigt! - Den nuvarande hyresgästen är fortsatt ansvarig för lägenheten

Notera att den nuvarande hyresgästen som kontraktsinnehavare är fortsatt ansvarig för lägenheten fram till kontraktstidens utgång. Kontrollera också med era respektive försäkringsbolag vad som gäller.

Ut- och inflyttande hyresgäst kommer överens med varandra

Om du vill flytta in i din nya lägenhet tidigare än ditt tillträdesdatum enligt kontraktet och om den nuvarande hyresgästen också gärna vill flytta ut tidigare har ni möjlighet att gemensamt komma överens om en tidigare ut-/inflyttning. I samband med detta kommer hyresgästerna också överens med varandra om hur hyran ska betalas för perioden från inflyttningsdatum till kontraktstidens utgång och den nya hyresgästens första egna månadshyra.

Nuvarande hyresgäst ger ny hyresgäst fullmakt

Den nuvarande hyresgästen behöver ge den nya hyresgästen fullmakt att kvittera ut nycklar och taggar i Lulebos Kundcenter vid en tidigare tidpunkt än vad som anges på hyreskontraktet.

Ladda ner Lulebos fullmaktsblankett , fyll i blanketten, skriv under och lämna den till Lulebos Kundcenter.

Utflyttning görs på samma sätt som vanligt

I övrigt fungerar allt precis likadant för den utflyttande hyresgästen som vid en vanlig utflyttning:

  • kontakta din bovärd för att boka tid för slutbesiktning
  • lägenheten och förrådet ska vara tömda och städade när besiktningen görs
  • godkänd besiktning krävs för att tidigare inflyttning ska kunna ske
  • samtliga nycklar lämnas in till Lulebos Kundcenter.

Klicka här för att läsa mer om vad du behöver tänka på i samband med utflyttning.

Ny hyresgäst betalar sin första egna hyra innan inflyttning

Innan nycklarna och taggarna till lägenheten kan kvitteras ut i Lulebos Kundcenter behöver den nya hyresgästen:

Klicka här för att läsa mer om vad du behöver tänka på i samband med inflyttning.

Krav för tidigare inflyttning:

Följande saker måste ut- och inflyttande hyresgäst ordna för att en tidigare inflyttning ska vara möjlig.

Utflyttande hyresgäst

Läs mer om utflyttning

Inflyttande hyresgäst

Läs mer om inflyttning


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Varmt välkommen att kontakta vårt Kundcenter om du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.