Hagelvägen 1 byggs om till ett serviceboende

Huset på Hagelvägen 1 har stått obebott en tid. Nu är ny verksamhet med nya hyresgäster på ingång. Luleå kommun som hyr huset har beslutat att starta ett serviceboende för vuxna i huset.

Följande om- och tillbyggnationer utförs
Innan det kan tas i bruk krävs om- och tillbyggnationer, främst invändigt, det kommer även att utföras mark- och balkongarbeten. Med anledning av det stänglas fastigheten in. Det berör även genomfartsvägen mellan husen som av säkerhetsskäl stängs av för gående och för fordon. Därefter påbörjas in- och utvändiga arbeten, dessa beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024. Därefter är det klart för inflyttning. Marken runt huset återställs försommaren 2024.

Vad är ett serviceboende för vuxna?
Serviceboende för vuxna är bostäder som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som hen behöver. Källa: www.ivo.se

Information till hyresgäster

2023-03-02: Projektinformation lämnas till grannarna på Hagelvägen 3 och 5


Kortfakta

Om- och tillbyggnationerna påbörjas i mars 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024. Marken runt huset återställs försommaren 2024.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Lars Henriksson via e-post.