Hyreskontrakt accepteras och köpoängen nollställs

Hyreskontrakt tecknas endast med myndiga personer som är skuldfria i förhållande till Lulebo, andra hyresvärdar och kronofogden och som i övrigt uppfyller Lulebos villkor för uthyrning.

Så fort en intressent muntligt har accepterat ett hyreskontrakt och Lulebo har skickat kontraktet till den blivande hyresgästen för e-signering med BankID eller för underskrift på ett papperskontrakt nollställs intressentens köpoäng i den aktuella kön. Samtidigt spärras den blivande hyresgästen från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum. 

När du accepterar och signerar ett hyreskontrakt accepterar du också den aktuella lägenheten, parkeringsplatsen eller förrådet i befintligt skick.

Två personer på kontraktet

Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyreskontrakt. Om två personer ska stå tillsammans på kontraktet behövs ett folkbokföringsintyg som visar att personerna är och har varit sammanboende och folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren.

Båda personerna måste uppfylla Lulebos villkor för uthyrning och båda behöver vara registrerade på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.

Köpoängen nollställs för båda personerna när kontraktet accepteras och båda spärras från att göra nya intresseanmälningar för samma objektstyp till och med 14 dagar efter tillträdesdatum.

Inskrivning av ytterligare hyresgäst på befintligt hyreskontrakt

Om ytterligare en hyresgäst ska skrivas in på ett befintligt hyreskontrakt gäller samma som ovan:

  • Den nya hyresgästen måste uppfylla Lulebos villkor för uthyrning.
  • Båda personerna ska ha bott tillsammans och varit folkbokförda på samma adress under de senaste tre (3) åren. Detta ska styrkas med personbevis.
  • Den nya hyresgästen måste vara registrerad på Mina sidor och stå i Lulebos lägenhetskö.
  • Köpoängen nollställs för den nya hyresgästen när kontraktet undertecknas.