Nya avgifter för garage och carport med förråd från 1 mars 2022

Carport utan förråd och utomhusparkeringar berörs inte av hyreshöjningarna den 1 mars 2022.

 

Under 2017 genomförde Lulebo en djupare analys av de då gällande bilplatshyrorna. Analysen visade på skillnader i hyresnivåer som inte var rättvisa och som inte kunde motiveras och detta blev utgångspunkten för ett långsiktigt justeringsarbete med hyreskorrigeringar i fyra steg.

Lulebo har sedan dess genomfört tre av de planerade korrigeringarna av hyrorna för olika typer av bilplatser i olika delar av våra bostadsområden:

  • 1 januari 2018, alla platser berördes
  • 1 mars 2019, fortfarande många men inte alla platser berördes
  • 1 mars 2020, återigen färre platser än vid föregående tillfälle berördes

Steg 4 - nya avgifter för garage och carport med förråd (carport utan förråd och utomhusparkeringar berörs inte)
I och med det fjärde korrigeringssteget, som genomförs den 1 mars 2022 (ett år senare än planerat) och som berör ett begränsat antal garageplatser samt carportar med förråd, framförallt på Centrumhalvön och i nyproduktioner, når vi ett färdigt, rättvist och marknadsanpassat, resultat där samtliga av Lulebos bilplatser har rätt hyresnivå för sin bilplatstyp och sitt geografiska område, även om de generellt sett fortfarande är lägre än de flesta andra hyresvärdars hyror för motsvarande typer av bilplatser på samma områden.

Nya hyror för berörda bilplatser i enlighet med nedanstående översikt visas på hyresavin för mars 2022 (avin kommer i februari 2022). Utomhusparkeringar berörs inte av denna höjning.

Ny modell för hyresuppdatering från och med 1 januari 2023
Från och med 1 januari 2023 och framåt inför Lulebo en ny modell för hyresuppdatering där samtliga bilplatser, oavsett typ och geografiskt område, alltid får samma årliga hyreshöjning: en procentuell höjning med 2 %, vilket motsvarar Riksbankens inflationsmål. Den nya modellen innebär att hyresnivån för Lulebos bilplatser har långsiktiga förutsättningar att följa den allmänna konjunkturen/ekonomiska utvecklingen i samhället samt att kraftiga hyreshöjningar förhoppningsvis kan undvikas. För den vanligaste typen av bilplats; en utomhusparkering med motorvärmare inom tätort, innebär den höjning som genomförs 2023 att månadsavgiften preliminärt ökar med +9 kr/månad.

Centrumhalvön och/eller vid nyproduktion

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2022 Ny hyra från 1 mars 2022
 Kallgarage P-hus med motorvärmarstyrning 750 kr/mån 900 kr/mån
 Kallgarage P-hus med motorv., individuell mätning 750 kr/mån 850 kr/mån
 Kallgarage enskilt med motorvärmarstyrning 430 kr/kvm och år,
dock lägst 850 kr/mån
480 kr/kvm och år,
dock lägst 950 kr/mån
 Kallgarage enskilt med motorv., individuell mätning 400 kr/kvm och år,
dock lägst 800 kr/mån
450 kr/kvm och år,
dock lägst 900 kr/mån
 Varmgarage P-hus 900-1 000 kr/mån 1 050 kr/mån
 Varmgarage enskilt 620-690 kr/kvm och år,
dock lägst 940 kr/mån
730 kr/kvm och år,
dock lägst 1 100 kr/mån

 


Inom tätort

Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad, Hertsön, Kallkällan, Knöppelåsen, Lerbäcken, Lulsundsberget, Malmudden, Mjölkudden, Porsön, Skurholmen, Tunastigen, Örnäset, Östermalm

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2022 Ny hyra från 1 mars 2022
 Carport med motorvärmarstyrning + förråd 650 kr/mån 700 kr/mån
 Carport med motorv. + förråd, individuell mätning 600 kr/mån 650 kr/mån
 Varmgarage P-hus 650 kr/mån 750 kr/mån
 Varmgarage enskilt 460 kr/kvm och år,
dock lägst 700 kr/mån
530 kr/kvm och år,
dock lägst 800 kr/mån

 


Utanför tätort

Antnäs, Sunderbyn, Råneå

 Typ av bilplats Hyra t o m 29 februari 2020 Hyra från 1 mars 2020
 Varmgarage enskilt 430 kr/kvm och år,
dock lägst 650 kr/mån
500 kr/kvm och år,
dock lägst 750 kr/mån