Garagerenoveringar på Professorsvägen 35-167 och 240-316

Vi ska renovera två garagelängor på Professorsvägen 35-167 samt en garagelänga på Professorsvägen 240-316 med totalt 41 garageplatser. Bilden visar en tidigare renoverad länga på Porsön.

Med start i maj/juni 2022 (beroende på när backen är torr) påbörjas renovering av två garagelängor på Professorsvägen 35–167 (nummer 2 och 3 på kartan), samt en garagelänga på Professorsvägen 240–316 (nummer 4 på kartan). Totalt berörs 41 garageplatser. Arbetena avslutas sent i höst.

Ny exteriör och nya garageportar
Garagen får ny panel och nya garageportar enligt bild ovan, samt ny ytterbelysning. I garagelängan på Professorsvägen 35–167 bygger vi ut befintligt soprum genom att en garageplats tas bort. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor.

Hur berörs ni som har garageplats av det här?
Från 19 maj kommer bärande regelverk och ytterpanel att bytas. Då behöver ni under cirka två veckors tid parkera på någon av bostadsområdets besöksparkeringar.

Före 19 maj måste ni därför flytta undan sådant som står nära, eller som är lutat/fäst mot ytterväggen. Det går bra att placera dessa föremål i mitten av garaget.

Till er som hyr garage här lämnas ett P-tillstånd i er brevlåda innan arbetena påbörjas. För att vi ska kunna ordna P-tillstånd behöver vi ert fordons registreringsnummer. Uppgiften lämnas via e-post eller telefon 0920-23 67 00 till projektledare Erika Sturk. Parkeringstillståndet ska placeras på bilens instrumentpanel för avläsning från framrutan, saknas det bötfälls ni.

Efter att bärande regelverk och ytterpanel har bytts kan ni nyttja garaget fram till byte av garageportar utförs. Portbytet tar 1-2 dagar och vi informerar er någon dag innan det sker. Under dessa dagar gäller ert P-tillstånd.

Länga 1 är renoverad 2021. Färdigmålning av länga 3 och 4 sker så snart vädret tillåter under senvåren/försommaren 2023. För garagelängorna märkta 5-7 på kartan planeras renovering påbörjas under senare delen av maj 2023.

Information till hyresgäster

2023-04-12: Porsön garagerenov 2023 Profv 184-228 riktad info

2022-11-09: Information inför garagerenovering 2023

2022-08-19: Riktad information till berörda på Professorsvägen 240-316 (18 platser)

2022-07-08: Riktad information till berörda på Professorsvägen 35–167 (9 platser)

2022-05-09: Information inför garagerenovering 2022

2022-04-12: Information inför renovering av två garagelängor på Professorsvägen 35-167 och en på Professorsvägen 240-316


Utförandeplan

Planeras påbörjas i månadsskiftet maj/juni och pågå till senhösten 2022.

Berör Professorsvägen 35-167 och 240-316.

Under 2023 planeras renovering av tre garagelängor på Professorsvägen 240-316. Arbetena planeras att påbörjas under senare delen av maj 2023.

Inför varje renovering av en garagelänga lämnar vi information till berörda hyresgäster.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.