Balkonger och loftgångar på Norra Strandgatan renoveras

På Norra Strandgatan 7–13 byter vi ut räcken på balkonger och loftgångar. Arbetet inleds i juni 2022 och beräknas pågå till slutet av augusti.

På Norra Strandgatan 7–13 (kvarteret Koltrasten) utför vi under våren och sommaren 2022 renoveringar av balkonger och loftgångar. Renoveringarna berör även träräcken på marknivå som målas om.

Varför är balkonger och loftgångar i behov av åtgärder?
Bostadsområdet Koltrasten byggdes i slutet av 1980-talet. Räckena utfördes med stommar av galvaniserade stålprofiler som bultades i bjälklagskanterna av betong. I stommarna skruvades fyllning av liggande spontade brädor av furu kombinerat med fält av stående fururibbor. Allt trä täckmålades vitt, stommarna målades inte.

Utredning visar att åtgärder krävs
På uppdrag av Lulebo har expertis under 2020 utfört en genomgång av loftgångarnas skick. De enskilda lägenheternas balkongräcken har förutsatts vara i liknande skick som loftgångarna.

Genomgången visar att målarfärgen på trädetaljerna har flagnat och är nött av tidens tand. Träribborna som står med öppet ändträ har delvis spruckit medan den liggande träpanelen har klarat sig bättre.

Åtgärder behöver utföras för att förhindra ytterligare skador och att brädor/ribbor lossnar. Räckesstommarna av stål är dock i gott skick och ingen rost kunde konstateras på de loftgångar som kontrollerades.

Hur berörs de boende av renoveringarna?
Befintliga räcken inklusive räckesstommar av trä rivs och ersätts med nya räckesstommar och fyllningar av aluminium - samtliga balkonger och loftgångar berörs.

  • Arbetena påbörjas 7 juni 2022 och pågår under cirka tio veckor. Arbetet görs från skylift och från balkongen varför tillträde via er lägenhet krävs. Varje balkong beräknas ta cirka en halv dag att färdigställa.
  • Slutbesiktning sker i slutet av augusti 2022. I takt med att balkongerna färdigställs sker delbesiktningar så att balkongerna, efter att entreprenören har lämnat godkännande till respektive hyresgäst, kan nyttjas innan slutbesiktning.
  • Eftersom arbetet kräver åtkomst från balkongerna måste egen inglasning/konstruktion, egna blomlådor och golvtrall m.m. på balkongen demonteras av hyresgästen innan arbetet påbörjas. Har det inte är demonterats utför entreprenören arbetet på hyresgästens bekostnad.
  • Balkongerna kan inte nyttjas under den tid renoveringen pågår och balkongdörren spärras under hela arbetets gång.

 

Kortfakta

Preliminär tidplan: Start 7 juni och pågår cirka tio veckor.

Produktionskostnad: cirka 2,5 miljoner kr, exkl. moms.

Balkonger: ca. 1,8 x 4,5 meter, totalt 87 st.

Loftgångar: ca. 131 meter/hus, totalt: ca. 524 meter.

Räcken på marknivå: totalt ca. 65 meter.

Hyran påverkas inte av dessa åtgärder.


Hyresgästlokalen på Norra Strandgatan 7

Under tiden projektet pågår är hyresgästlokalen på Norra Strandgatan bokad för de som utför arbetena. Är ni i behov av hyresgästlokal under den tiden är ni välkomna att kontakta vårt Kundcenter på tel. 0920-23 67 30, vardagar klockan 9–12.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.