Renovering av Porsö centrum - etapp 1

Första etappen påbörjas under våren och färdigställs under hösten 2022
Den första etappen av projektet för renovering av Porsö centrum ska enligt planen genomföras under barmarkssäsongen, vår-höst 2022. Etappen genomförs i en gemensam entreprenad med Lulebo och Luleå kommun.

Planerade åtgärder i etapp 1:

  • renovering av markytor
  • upprustning av vissa fasader
  • nya skärmtak
  • ny belysning
  • ny markbeläggning, nytt räcke och ny belysning på Kunskapens bro
  • anläggning av soltrappa
För mer information

Ytterligare detaljer om etapp 1 framgår av Luleå kommuns Beslutsförslag/Igångsättningstillstånd daterat 2021-12-21 som kan laddas ner via länk i faktarutan på projektets startsida.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Niklas Rombe Hedlund via e-post.