Lulebo

Renoveringar etapp 1: Professorsvägen 2-118

Kortfakta

Renoveringarna på Professorsvägen 2-118 på Porsön slutfördes 2016.

 • Nya träfasader
 • Tilläggsisolering
 • Nya fönster och dörrar
 • Nya balkongräcken
 • Ny ventilation
 • Gårdsmiljöerna har fått ny utformning
 • Uteplatser till marklägenheter
 • Fler cykelparkeringar

Renoveringarna har omfattat byte av befintliga träfasader inklusive tilläggsisolering. Nya fönster, ytterdörrar och balkongräcken har monteras. Ventilationen har förbättrats avsevärt med nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Garagen har fått nya garageportar och fasaderna har åtgärdats.


Innergårdar med utemöbler och planteringar

Gårdsmiljöerna har fräschats upp med dekorativ marksten och buskplanteringar. Det har skapats nya gemensamma sittytor med utemöbler och planteringar, perenner och prydnadsträd. Lägenheterna i markplan har försetts med uteplatser med avskärmningar. Fler cykelparkeringar har tillskapats.

Foton från renoveringarna, och efter. Klicka på bilderna för att se dom i större format.


 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek
 • Visa full storlek