Studiekontroll frigjorde minst 74 studentlägenheter

Bildtext saknas

Endast studerande vid Luleå tekniska universitet (LTU) kan få hyreskontrakt för Lulebos studentbostäder och studierna måste vara minst på halvfart (7,5 poäng per läsperiod) för att de särskilda villkoren för studentbostäder ska vara uppfyllda.

Det är alltid brist på studentbostäder. För att hjälpa så många studenter som möjligt att hitta en bostad genomför Lulebo regelbundet studiekontroller för att se till att våra studentbostäder inte hyrs av fel personer.

Kontrollen går till så att Lulebo ber den nuvarande hyresgästen logga in på Mina sidor och ladda upp giltiga intyg som styrker att hen studerar eller är antagen för studier och inom kort kommer att börja studera vid LTU.

Under vintern och våren 2023 genomförde vi studiekontroller på Professorsvägen och Docentvägen på Porsön samt på delar av Väderleden på Björkskatan. Totalt 545 lägenheter kontrollerades i denna omgång. 74 av de berörda hyresgästerna valde att säga upp sina hyreskontrakt i samband med kontrollen, sannolikt kunde de flesta av dessa inte uppvisa giltiga intyg.

Vi på Lulebo kommer att fortsätta med regelbundet återkommande studiekontroller då vi ser att det bidrar till bättre förutsättningar för både nya och befintliga studenter vid LTU att hitta ett bra boende under studietiden.

Har du också studerat färdigt?

Om du bor i en Lulebo studentlägenhet men inte längre studerar vid Luleå tekniska universitet är det dags för dig att tänka över din bostadssituation.

Kontakta omgående Lulebos Kundcenter för att säga upp ditt hyresavtal och göra din lägenhet tillgänglig för en bostadslös student. Ring oss så fixar vi det!


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om Lulebos studentbostäder och våra uthyrningsvillkor.