Genomförda och planerade boendemöten 2022

Listan uppdateras löpande. Håll utkik efter inbjudan som kommer i ditt postfack!
Efter genomfört boendemöte kan du ladda ner en pdf med information från mötet.

 Datum  Tid  Område  För hyresgäster på Deltagare  Ladda ner och läs info
2022-04-05  15-17.30  Björkskatan  Höstvägen/Regnvägen 14

Infoblad

Anteckningar

2022-04-06  13-15  Bergnäset  Bergnäsets trygghetsboende,   Producentvägen 1 A-B 90


Infoblad

Anteckningar

2022-04-19  13-15  Gammelstad  Punktvägens trygghetsboende,   Punktvägen 1 och 3 22

Infoblad

Anteckningar

2022-04-20  15-17.30  Porsön  Professorsvägen 35-167 8

Infoblad

Anteckningar

2022-04-21  15-17.30  Hertsön,   område B  Mört-, Havsörings-, Forell- och   Abborrgränd 20

Infoblad

Anteckningar

2022-04-25  15-17.30  Luleå centrum  Norra Strandgatan 7-25 64 Anteckningar
2022-04-26  15-17.30  Hertsön,   område 5-6  Hjort-, Utter-, Djärv-, Rådjur,   
 Ekorr- och Vesslestigen 
34

Infoblad

Anteckningar

2022-04-27  13-15  Antnäs  Antnäs trygghetsboende,     Knalltorpsvägen 6 17

Infoblad

Anteckningar

2022-04-28  13-15  Örnäset  Rödkallens trygghetsboende,
 Rödkallens väg 12-14
21

Infoblad

Anteckningar

2022-05-02  15-17.30  Mjölkudden  Mjölkuddsvägen 81-159 24

Infoblad

Anteckningar

2022-05-03  15-17.30  Lulsundsberget  Kompanivägen 25-31 15

Infoblad

Anteckningar

2022-05-05  15-17.30  Lerbäcken  Valörvägen 2-56 17

Infoblad

Anteckningar

2022-05-06  13-15  Mjölkudden  Mjölkuddens trygghetsboende,   Mjölkuddsvägen 77 42

Infoblad

Anteckningar

2022-05-09  13-14  Råneå  Råneälvens trygghetsboende,
 Skolvägen 8 C
8

Infoblad

Anteckningar

2022-05-09  15-17.30  Råneå  Alla adresser utom Skolvägen 8 C 32

Infoblad

Anteckningar

2022-05-10  15-17.30  Skurholmen/-   Knöppelåsen  Skurholmen/Knöppelåsen, Ringgatan 28

Infoblad

Anteckningar

2022-05-12  15-17.30  Hertsön,   område A  Hallon-, Smultron och Åkerbärsstigen 16

Infoblad

Anteckningar

2022-05-16  15-17.30  Gammelstad
 Sunderbyn
 Lots-, Ö-, Pers-, Tall- och
 Gäddviksvägen. Lergärdanvägen
 och Hemängsvägen (S-byn).
38

Infoblad

Anteckningar

2022-05-17  15-17.30  Örnäset  Edeforsgatan/Cityhuset 28

Infoblad

Anteckningar

2022-05-18  15-17.30  Bergnäset  Stengatan 18 Anteckningar
2022-05-19  13-15  Hertsön
 centrum
 Årgångshus, Hertsötorget 28-34 14

Infoblad

Anteckningar

2022-05-23  15-17.30  Malmudden  Malmuddsvägen och Västra
 Brogatan 
57

Infoblad

Anteckningar

2022-06-01  15-17.30  Tuna  Tunastigen 86-102, 93-105, 107-
 117, 68-84, 54-66, 79-91, samt
 65-77
17

Infoblad

Anteckningar

2022-06-08  15-17.30  Kallkällan  Lingonstigen 79-93, 95-109, 111-
 127, samt 129-145
19

Infoblad

Anteckningar

2022-11-09  15-17.30  Porsön  Professorsvägen 2-340, Forskarvägen,
 samt Assistentvägen
21

Anteckningar

2022-11-16 15-17.30  Björkskatan  Hagelvägen 4-16 och Lävägen 11


Anteckningar