Genomförda och planerade boendemöten 2019-2020

Coronapandemin är anledningen till att planerade möten har ställts in.

 Datum  Tid  Område  För hyresgäster på Deltagare  Läs anteckningar
 2019-11-07  16-18  Centrum  Norra Strandgatan 50 50 Ladda ner PDF
 2019-11-27  16-18  Hertsön A-B  Bär och fisk 35 Ladda ner PDF
 2019-12-18  16-18  Hertsön 5-6  Rovdjur och småvilt 40 Ladda ner PDF
 2020-02-04  16-18  Malmudden  Västra Brogatan och Malmuddsvägen 60 Ladda ner PDF
 2020-02-12  16-18  Björkskatan  Hagelvägen och Lävägen 20 Ladda ner PDF
 2020-02-19  16-18  Skurholmen  Skurholmen, Knöppelåsen och Ringgatan 33 Ladda ner PDF
 2020-02-26  16-18  Gammelstad  Mariebergsvägen 46 Ladda ner PDF
 2020-03-03  16-18  Bergnäset  Stengatan 27 Ladda ner PDF
 2020-03-17  13-15  Örnäset  Rödkallens trygghetsboende: INSTÄLLT    
 2020-03-18  16-18  Örnäset  Edeforsgatan: INSTÄLLT    
 2020-03-24  13-15  Bergnäset  Bergnäsets trygghetsboende: INSTÄLLT    
 2020-03-26  13-15  Mjölkudden  Mjölkuddens trygghetsboende: INSTÄLLT    
 2020-04-08  16-18  Centrala Luleå  Orren 8 - tornhuset: INSTÄLLT    
 2020-04-16  13-15  Hertsön  Årgångshuset Hertsötorget: INSTÄLLT    
 2020-04-21  16-18  Östermalm  Rektorsgatan: INSTÄLLT    
 2020-04-22  16-18  Lerbäcken  Lerbäcken: INSTÄLLT    
 2020-08-31  10.30-12  Råneå  Råneälvens trygghetsboende 6 Ladda ner PDF