När du flyttar ifrån oss

Bildtext saknas

Att flytta innebär alltid mycket att tänka på och att hinna fixa. Här får du information om några av de viktigaste sakerna att komma ihåg inför din flytt. Du är självklart också alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Klicka här för kontaktuppgifter till hela vår serviceorganisation.

Vi på Lulebo hoppas att du har trivts och haft det bra i din lägenhet och vi önskar dig allt gott på din nya adress!

Uppsägning av ditt hyreskontrakt

Uppsägning av hyreskontrakt görs antingen med e-signering eller skriftligt och är alltid bindande. Uppsägningstiden framgår av det aktuella hyreskontraktet. När du säger upp din lägenhet blir dina hyreskontrakt för parkeringsplatser och förråd automatiskt uppsagda med samma uppsägningstid.

Läs mer om hur du säger upp din lägenhet och vilken uppsägningstid som gäller.

Förbesiktning enligt slumpmässigt urval

För att förebygga onödiga vakanser väljer Lulebo slumpmässigt ut ett visst antal uppsagda lägenheter för en tidig förbesiktning. Om din uppsagda lägenhet blir utvald kommer Lulebo kort efter uppsägningen att kontakta dig för att komma överens om en tidpunkt för detta. Förbesiktningen, som går relativt snabbt att göra, är en enklare kontroll av lägenhetens skick för att bedöma möjligheterna att hyra ut den till en ny hyresgäst. Lulebos personal tittar till exempel på ytskikten och frågar om det förekommer några fel eller problem i lägenheten som behöver åtgärdas.

Avsätt tid för lägenhetsvisning

Som nuvarande hyresgäst är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att visa lägenheten för intresserade/blivande hyresgäster under de första veckorna av uppsägningstiden. Lulebo informerar alla intressenter som erbjuds visning om dina kontaktuppgifter och de tar själva kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Om du är sjuk eller av annan orsak inte själv kan visa din lägenhet måste du utse en annan person som kan visa lägenheten i ditt ställe. Uppsagda lägenheter som redan står tomma och där samtliga nycklar har återlämnats visas av Lulebo.

Säg upp eller flytta dina avtal och abonnemang 

Har du använt Lulebos internetleverans behöver du inte göra någonting i samband med utflyttning men om du har köpt andra tjänster eller om du har valt en annan internetleverantör än den som ingår i Lulebos hyra måste du komma ihåg att säga upp eller beställa flyttning av ditt/dina abonnemang till din nya adress.

Här kan du läsa mer om detta

Har du aktiverat de tv-tjänster och kanalpaket som ingår i Lulebos hyra måste du kontakta Telia för att avaktivera dessa fibertjänster så att den som flyttar in på adressen kan aktivera tjänsterna i sitt namn. Har du köpt andra tv-tjänster eller valt andra tv-leverantörer måste du komma ihåg att säga upp eller beställa flyttning av ditt/dina abonnemang till din nya adress.

Här kan du läsa mer om detta

Kringutrustning som tillhör dig tar du förstås med dig när du flyttar. Mediaomvandlare som satt i mediaskåpet när du flyttade in lämnar du kvar i lägenheten.

Meddela Luleå Energi att du ska flytta

Meddela Luleå Energi att du har sagt upp din lägenhet och att du behöver ett nytt abonnemang på din nya adress. Notera att du betalar både nätavgift och elförbrukning i lägenheten fram till och med det datum som angetts för uppsägningstidens utgång.

Boka slutbesiktning

I samband med din uppsägning behöver du kontakta din bovärd för att boka tid för slutbesiktning. Gör gärna detta så tidigt som möjligt så att du får välja en tid som passar dig bra.

Här hittar du kontaktinformation till alla våra bovärdar.

Tänk på detta innan slutbesiktningen
Onormalt slitage, skador och städning som inte godkänns vid slutbesiktningen faktureras i efterhand. Det är en fördel om du själv kan närvara vid besiktningen för att diskutera eventuella skador.

Tänk också på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag etc) ska finnas på plats, även bruks- och skötselanvisningar till maskiner. Dessutom måste du ta bort klickgolv och heltäckningsmattor som du själv lagt in. Se till att all mattejp är borta.

Tömning och städning

Lägenheten ska vara helt tömd och välstädad samt slutbesiktad/godkänd av Lulebo senast kl 12.00 på avflyttningsdagen. Städningen ingår i Lulebos slutbesiktning och om den inte kan godkännas kommer Lulebo att anlita en städfirma som städar lägenheten på den avflyttande hyresgästens bekostnad.

Här hittar du städtips och praktiska råd som hjälper dig att flyttstäda på bästa sätt. 

Flytt av hyresgästens egna disk- och tvättmaskiner

Om du tar med dig en egen disk- eller tvättmaskin som du har låtit installera i lägenheten behöver du återställa platsen som maskinen stått på till ursprungligt skick, se till att vatten och avlopp pluggas samt säkerställa att den elektriska installationen är säkrad. 

Övertagande av disk- och tvättmaskiner med mera

Disk- och tvättmaskiner och andra installationer, möbler eller liknande som du inte vill ta med dig kan du bara lämna kvar i lägenheten om den hyresgäst som ska flytta in efter dig skriftligen godkänner detta. Prata med den nya hyresgästen och, om ni kommer överens, dokumentera er överenskommelse på Lulebos blankett Medgivande övertagande ej standardutrustning/ombyggnad av lägenhet.

Avflyttningsdag och återlämning av samtliga nycklar och taggar

Du har rätt att behålla lägenheten fram till kl. 12.00 på avflyttningsdagen (den dag då kontraktet upphör att gälla). Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag gäller närmast följande vardag som avflyttningsdag.

Senast kl 12.00 på avflyttningsdagen måste lägenheten vara tömd och städad samt slutbesiktad/godkänd av Lulebo. Samtliga nycklar och taggar som du har kvitterat ut under hyrestiden ska också vara återlämnade. Detta gäller även nycklar till tvättstuga, motorvärmare, förråd och garage samt eventuella extranycklar/-taggar som du har beställt och kvitterat ut hos Lulebo.  

Nycklarna kan återlämnas i Lulebos låsta brevlåda inne i kundmottagningen eller utanför huvudentrén på Köpmangatan 27. Skriv ditt namn och objektsnummer på ett kuvert och lägg i alla nycklar och taggar.

Om du vill träffa våra kundmottagare för att lämna igen nycklar och taggar är du välkommen att ringa vårt kundcenter för att boka tid för ett enkelt, effektivt besök med personlig service och utan väntetid.

Kostnader på grund av saknade nycklar debiteras utflyttande hyresgäst

Borttappade eller för sent inlämnade nycklar innebär att lägenhetens lås behöver flexas eller bytas ut för att den nya hyresgästen ska kunna få en komplett uppsättning nycklar och för att inga nycklar till bostaden ska kunna finnas i orätta händer. Kostnader för flexning eller byte av lås samt nya nycklar debiteras den utflyttande hyresgästen. 

Kontakta oss för info om hur många nycklar du ska lämna tillbaka

Kontakta vårt Kundcenter i god tid om du är osäker på hur många nycklar du har kvitterat ut eller om du vet med dig att du inte har kvar alla nycklar och taggar. Då bidrar du till att göra nästa hyresgästs inflyttning enklare, trevligare och tryggare.

Innan du flyttar!

Uppsägning
Här hittar du mer information om hur du säger upp din lägenhet och vilka uppsägningstider som gäller.

Tömning och städning
Lägenheten ska vara helt tömd och städad för att slutbesiktningen ska godkännas. Här finns tips och checklistor för hur du städar på bästa sätt:

Kontrollera att alla nycklar och taggar finns kvar och kan återlämnas
Kostnader för flexning eller byte av lås samt nya nycklar debiteras den utflyttande hyresgästen.

Kontakta vårt kundcenter i god tid om du är osäker på hur många nycklar du har kvitterat ut eller om du vet att du inte har kvar alla nycklar och taggar. Då bidrar du till att göra nästa hyresgästs inflyttning enklare, trevligare och tryggare.


Folkbokföring och adressändring

När du ska flytta behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets tjänst "Flyttanmälan". Du som har barn som flyttar med dig ska även anmäla flytt för dem.

Så får du posten till rätt adress
Det är skillnad på flyttanmälan och eftersändning av post.
Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post behöver du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.


Viktigt med hemförsäkring

Se till att du har en giltig hemförsäkring och att du uppdaterar den när du flyttar till större eller mindre och när du flyttar ihop eller isär med någon.

Det är bara din egen hemförsäkring som täcker det som finns i lägenheten, förrådet eller garaget och det kan bli dyrt att vara oförsäkrad om du drabbas av inbrott, brand eller någon annan olycka i ditt boende.


Snabblänkar – när du bor hos oss

Mer detaljerad information om det mesta som du som hyresgäst kan fundera på hittar du via dessa snabblänkar:


Vi hjälper dig!

Lulebos Kundcenter hjälper dig när du har frågor om ditt kontrakt, dina nycklar och ditt boende, när du vill boka tid för att besöka oss eller när du behöver göra en felanmälan.


Fråga oss - Lulebo svarar!

Besök vårt kundforum för att läsa befintliga frågor och svar eller ställa din egen fråga.