Trygghetsdialog på Tunastigen

Bildtext saknas

Under onsdagskvällen den 15 mars 2023 bjöd Luleå kommun, Lulebo, Rikshem och Polisen in de boende på Tunastigen till ett dialogmöte i Lulebos hyresgästlokal. Under mötet fick de boende möjlighet att berätta vad de tycker om sitt bostadsområde. Dialogen handlade om trygghet och trivsel och frågor som:

  • Vad skapar trivsel på området och vad bidrar till stolthet över Tuna?
  • Vad gör Tuna till ett bra område för barn och unga och vad skulle kunna göra området bättre?

Trygghetsskapande åtgärder och trivsel
Några frågor som belystes under mötet var olika trygghetsskapande åtgärder som att se över belysningen på mörka platser, att hålla efter växtligheten och att se över trafiksituationen inom bostadskvarteren. Även frågor kopplat till sophantering lyftes upp, där måste alla ta sitt ansvar för att hålla det rent och snyggt i området. Det framkom också att mer information kan behövas för att hjälpa de boende att göra rätt.

När det gäller sortering av hushållsavfall kommer Lumire under 2023 att uppdatera skyltar och symboler i alla Lulebos miljörum i enlighet med det nya systemet - allt för att det ska bli enklare att sortera rätt! På den här sidan kan du läsa mer om det.

Andra åtgärder som skulle förbättra säkerheten och trivseln berör skolan som har rustats upp och som får allt fler elever. Med tanke på det behöver skolvägarna ses över för en ökad trygghet och trafiksäkerhet. Även lekplatserna i området behöver ses över för ökad säkerhet.

Skadegörelse – ingen växande trend enligt polisen
Polisen informerade att de är i området regelbundet för att skapa trygghet genom att visa sin närvaro, vilket ibland kan få motsatt effekt då en del upplever oro när polisen visat sig i ett bostadsområde. Även om det har varit skadegörelse på Tunaområdet bedömer inte polisen det som en accelererande trend.

Fler mötesplatser och sammankomster
Slutligen konstaterades att Tunaborna trivs bra på sitt område och att de uppskattar det fina läget vid älven, de fina boendemiljöerna och de goda kommunikationsmöjligheter till andra delar av Luleå. Flera hyresgäster beskrev att de upplever att det är god gemenskap grannar emellan. De menar att fler mötesplatser och sociala sammankomster skulle kunna bidra till ännu bättre trivsel och samvaro inom området.

 

Mötet var välbesökt och Lulebos representanter (områdeschef, hyresjurist och hållbarhetsansvarig) vill tacka alla mötesdeltagare för deras bidrag till en värdefull och givande dialog mellan hyresgäster, fastighetsägare, Luleå kommun och polisen.