Nya skyltar och symboler i Lulebos miljörum

Branschorganisationen Avfall Sverige har, tillsammans med andra parter som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, tagit fram ett nytt skyltsystem som ska kunna användas över hela Norden. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige, än mindre i Norden. Det har varit ett problem, eftersom olika system och symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt.

Det nya skyltsystemet har tydliga symboler, enhetliga namn för olika avfallsslag och vägledande färger. Blått signalerar tidningar och returpapper, lila signalerar plastförpackningar och grått betyder metallförpackningar.

Skyltsystemets symboler kommer att användas både på förpackningar och produkter som konsumenten köper i butiker och på skyltar och vid fastighetsnära insamling (på skyltar, kärl och hyllor i miljörum) samt på återvinningsstationer och -centraler. Det ska bli enklare att sortera rätt och detta ska bidra till att en ökad mängd avfall sorteras till återvinning, i hela Sverige och i Norden.

I samband med att vi anpassar våra skyltar och dekaler till det nya nordiska skyltsystemet så måste vi göra några förändringar.

  • Den största förändringen blir att vi måste byta namn på det vi idag kallar Brännbart (kommunalt avfall för energiåtervinning) till Restavfall.

    Det nya systemet innehåller helt enkelt inte benämningen Brännbart och den fraktion som mest liknar vårtnuvarande Brännbart är i det nya systemet benämnd Restavfall.

  • Detta medför i sin tur att den avfallstyp vi idag kallar Restavfall (inert dött avfall för deponering, till exempel glas, porslin, keramik) måste vi antingen byta namn på eller sluta att hämta.

Under 2023 uppdateras skyltar och symboler i alla Lulebos miljörum i enlighet med det nya systemet - allt för att det ska bli enklare att sortera rätt!

De stora nyheterna är...
  • Märkningen kommer inte bara att finnas på skyltar, kärl och hyllor i alla våra miljörum (tidigare soprum) utan även på förpackningar och produkter som konsumenten köper i butiker.
  • Fraktionen brännbart kommer i fortsättningen att kallas restavfall.

För mer information

På branschorganisationen Avfall Sveriges webbplats presenteras bakgrunden till det gemensamma skyltsystemet.