Ny förvaltningsorganisation och fastighetsskötsel i egen regi

Bildtext saknas

Här är en del av vår nya förvaltningsorganisation utanför vårt nyrenoverade kontor på Tunastigen. På Tunastigen samlas från 1 juni områdeschefer, bovärdar, reparatörer och projektledare för vattenskador. På bilden syns även en av våra nya elbilar som ni kommer se runt om i Luleå när vår personal är på jobb. Lulebos bilflotta elektrifieras i takt med att nya bilar införskaffas.

Sedan 1998 har utemiljön, det vill säga allting som är utanför lägenhetsdörrarna, skötts av en nationellt stor aktör inom fastighetsskötsel. Styrningen har gått genom tolkning av avtalstexter och Lulebo menar att man inte alla gånger fått vad man betalat för. Detta har också orsakat en del frustration och irritation hos våra hyresgäster. Speciellt städningen har varit en stor fråga under de senaste åren.

Från och med den 1 juni i år ska Lulebo prova en annan lösning.
Det kommer även i fortsättningen att finnas experter som gör det dom gör bäst, exempelvis klippa gräs, skotta snö, fälla träd, med mera. Men nu är det Lulebo, alltså den som beställt jobbet, som också kontrollerar att Lulebo faktiskt får vad man betalat för. Förändringen innebär att ett led i det arbetssätt vi haft under en lång tid tillbaka tas bort och att Lulebo från och med den 1 juni hanterar vår fastighetsskötsel i egen regi. Med färre underentreprenörsled kommer vi och våra medarbetare närmare både verksamheten och våra hyresgäster, samtidigt som vi får en bättre uppföljning av utfört arbete.

Ansvaret för styrning och kontroll börjar och slutar inom Lulebo.

Här kan du se de olika områdes-teamen och vem som är din bovärd.