Lulebo tar bort portkoder för ökad trygghet

Bildtext saknas

Den 1 november 2023 tar Lulebo bort hyresgästernas portkod till entrén i alla fastigheter på 71 Lulebo-adresser runt om i Luleå. Förändringen är permanent och syftet med att ta bort portkoderna är att öka hyresgästernas trygghet och säkerhet genom att begränsa möjligheten för obehöriga personer att ta sig in i husen.

Portkoder sprider sig tyvärr väldigt lätt och snabbt medan taggar och nycklar har betydligt bättre förutsättningar att bli kvar i händerna hos rätt personer.

Vi utnyttjar det moderna lås- och passersystemet som redan finns i huset

Gemensamt för fastigheterna på de berörda adresserna är att de alla är utrustade med ett modernt och funktionellt lås- och passersystem med hög säkerhet. Samtliga hus är dessutom utrustade med lättanvända porttelefoner som gör det möjligt för besökare att ringa upp den hyresgäst de söker medan hyresgästen på ett bekvämt och säkert sätt kan svara och öppna dörren för de besökare man vill släppa in i huset. I de flesta av de berörda fastigheterna behöver hyresgästen inte ens vara hemma för att kunna svara och låsa upp när det ringer på porttelefonen.

Lulebo har informerat berörda hyresgäster i god tid för att övergången ska bli så enkel och smidig som möjligt

Informationen, som beskriver vad hyresgästerna behöver tänka på eller göra innan den 1 november, skickades ut via e-post men den kan också laddas ner via länken i faktarutan på denna sida.

Hyresgästernas upplevda trygghet – ett prioriterat område för Lulebo under 2023

I Lulebos kundundersökning under hösten 2021 blev det tydligt att hyresgästerna upplevde förbättringar jämfört med 2019 inom alla frågeområden utom ett: Trygghet och säkerhet i fastigheten och närområdet. Resultatet visade också tydligt att Lulebo kan bli bättre när det gäller trygghetsfrågor, fastighetsskötsel (utemiljö) och lokalvårdstjänster. Därför har dessa områden utpekats som Lulebos prioriterade områden under 2023. 

Följande trygghetsskapande åtgärder har startats/genomförts hittills under året:

  • Egen upphandling av entreprenader:
    för närmare samarbete och bättre uppföljning av utfört arbete inom snöröjning, grönyteskötsel och lokalvård i trapphus, tvättstugor, hyresgästlokaler och soprum.
  • Fler bovärdar och reparatörer:
    för löpande underhåll och förbättringar, för ökad synlighet och tillgänglighet samt för frekvent och regelbunden rondering och tillsyn av Lulebos bostadsområden.
  • Ökat fokus på samarbete med Luleå kommun och Polisen, bland annat i nätverket EST som arbetar för ökad säkerhet och trygghet i våra områden.
Ladda ner hyresgästinfo

Via nedanstående länk kan du ladda ner den hyresgästinformation som Lulebo har skickat via e-post till alla hyresgäster i de fastigheter där portkoderna tas bort den 1 november 2023.


Dörrar, lås, portkoder, nycklar och taggar

Lulebo som hyresvärd ansvarar alltid för fastigheternas skalskydd: att dörrar och lås är säkra och har full funktion. Lulebo ansvarar också för att gällande nyckelrutiner följs så att maximalt skydd kan ges både till våra fastigheter och till hyresgästernas lägenheter.

Hyresgäster ansvarar alltid för säker förvaring av utkvitterade nycklar och taggar samt för att göra en felanmälan till Lulebo när dörrar och lås inte fungerar som de ska. Som hyresgäst kan man också förebygga att obehöriga personer kommer in i huset genom att vara försiktig, uppmärksam och vaksam.

Här hittar du mer information om Lulebos dörrar, lås, portkoder, nycklar och taggar.


Läs mer

Här får du tips på fler sidor där du kan läsa mer om säkerhet och trygghet i Lulebos bostadsområden.