2022-01-14: Lulebo återinför Coronaåtgärder

Med anledning av Coronapandemins senaste utveckling och den snabba smittspridning som just nu pågår återinför Lulebo följande restriktioner och åtgärder med omedelbar verkan. Dessa restriktioner och åtgärder gäller fram till och med den 30 april 2022 eller tills annat meddelas.

Från och med 14 januari 2022 gäller att:

  • Lulebos felanmälan fortsätter ta emot felanmälningar avseende såväl akuta fel (som medför fara för människor eller fastigheter) som garantiåtgärder och vanliga serviceärenden. Felanmälan informerar varje hyresgäst om att Lulebos reparatörer/entreprenörer ringer upp för att boka tid för åtgärden och att hyresgästen kan behöva lämna det aktuella rummet/lägenheten medan åtgärderna utförs.
  • kundmottagningen på Köpmangatan 27 förblir stängd för drop-in-besök. Vi fortsätter med tidsbokade besök för uthämtning av nycklar och för andra ärenden. Ring 0920-23 67 30, mån-fre kl 9-12, för att boka tid för ett personligt möte anpassat efter just dina individuella behov och frågeställningar men utan väntetid.
  • vi uppmanar hyresgäster som sagt upp sin lägenhet samt blivande hyresgäster som erbjuds visning att vara fortsatt försiktiga vid lägenhetsvisningar och att följa de råd vi lämnat här.
  • begränsningar har införts gällande hur många personer som samtidigt får vistas i gemensamma lokaler i Lulebos trygghetsboenden. Vi anpassar också våra trivselvärdsledda aktiviteter i trygghetsboendena samt inför begränsat antal deltagare i aktiviteter för att minska risken för smittspridning.
  • Lulebos hyresgästlokaler är fortsatt tillgängliga för våra hyresgäster. Vi påminner dock om att den hyresgäst som bokat lokalen har eget ansvar för skötsel och städning samt för att både gällande ordningsregler och myndigheternas rekommendationer följs.
    På Folkhälsomyndighetens hemsida framgår att det nu är viktig att begränsa större sammankomster inomhus. Alla vuxna uppmanas också att begränsa antalet nära kontakter inomhus, genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Läs mer om detta.

Vi fortsätter också ta emot ansökningar om HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) för persienner, golv och sprutlackering av köksluckor och dörrar. Eftersom vi ännu inte har allt klart med ny entreprenör för målning och tapeter är ansökningar för dessa kategorier fortfarande stoppade. Läs mer här om hur du går tillväga om du vill ansöka om HLU.
Entreprenörer som ansvarar för genomförande av underhållsåtgärder kontaktar själva berörda hyresgäster för att boka tid och för att komma överens om att hyresgästen inte ska vara i lägenheten under de tider som arbetet pågår.

Bastubad i Lulebos anläggningar är fortsatt tillåtet – max 8 personer per badtillfälle
I det här skedet utökar vi inte våra restriktioner genom att stänga ner tillgången till våra bastuanläggningar. Men för att undvika spridning av viruset och för att hålla dig själv och dina medmänniskor friska fram till dess att vaccineringarna kan erbjuda mer säkerhet och trygghet uppmanar vi alla som använder anläggningarna att följa myndigheternas regler och rekommendationer.
Även i dessa sammanhang är det viktigaste för att undvika smittspridning att inte träffas i stora sällskap (max 8 personer får vara i bastuanläggningen samtidigt) samt att inte alls besöka bastun om du har symtom som kan vara tecken på Covid-19. Vi uppmanar också alla att vara extra noga med rengöringen efter avlutat bastupass.
Ett bastubad är avkopplande och rogivande. Men vi ber dig ändå att tänka efter före bastun bokas - är det nödvändigt eller kan det vänta tills vaccinet hjälper oss att ta oss ur pandemin?

Myndigheternas rekommendationer

Lulebo följer den fortsatta utvecklingen och lyssnar på myndigheternas rekommendationer samt anpassar även framledes vår verksamhet i enlighet med detta. Vår information uppdateras vid förändringar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida!