2020-11-11: Information om digital visning av lägenheter i Coronatider