2020-11-11: Information om digital visning av lägenheter i Coronatider

Till hyresgäster som har sagt upp sina lägenhetsavtal

Klicka här för att ladda ner texten som PDF

Lägenhetsvisningar i Coronatider

Som nuvarande hyresgäst är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att visa lägenheten för intresserade/blivande hyresgäster under uppsägningstiden.

I syfte att minimera risken för smittspridning vill Lulebo arbeta för att minska antalet personer som träffas samtidigt och överhuvudtaget. Samtidigt är det mycket svårt, kanske till och med omöjligt för oss att helt undvika lägenhetsvisningar. Hyresgäster behöver flytta ut ur och in i våra lägenheter även under Corona-tider och därför erbjuder vi nu två olika alternativ för Coronaanpassade lägenhetsvisningar. Vilket alternativ som är bäst avgörs av den nuvarande hyresgästen som ska visa sin lägenhet.

OBS! Personer som är sjuka eller som har några som helst förkylningssymtom eller som vet med sig att de kan vara smittade ska inte delta i några visningar som innebär möten med andra människor.

Alternativ 1 – vanlig visning med förhöjd säkerhet

 • Uppsagd lägenhet visas under uppsägningstiden av den nuvarande hyresgästen.
 • Om den nuvarande hyresgästen är sjuk eller av annan orsak inte kan visa sin lägenhet själv måste denne utse en annan person som kan visa lägenheten för intressenter som anvisas av Lulebo.
 • Uppsagd lägenhet som redan står tom visas av Lulebos bovärd.

Oavsett vem som visar lägenheten rekommenderar Lulebo att visning genomförs med förhöjd säkerhet. Ta gärna upp dessa punkter och kom överens med den som ska gå på visning om att ni båda ska följa dessa riktlinjer:

 • Boka bara in och visa bara lägenheten för en person åt gången. I Corona-tider får familjemedlemmar och andra stödpersoner vänta utomhus då vi behöver hjälpas åt med att minimera antalet nya kontakter.
 • Både den som visar och den som går på visning bär munskydd och håller avstånd under hela visningen.
 • Endast den som visar lägenheten får röra i dörrhandtag och annan inredning under visningen. Tänk på att visa allt som du själv skulle vilja se.

Alternativ 2 – digital visning

Den nuvarande hyresgästen kan också välja att visa sin lägenhet digitalt, gärna i ett levande format som gör det möjligt för intressenten att ställa frågor och titta närmare.

 • Visning via bildtelefoni, t ex FaceTime eller via Messenger, kan vara ett bra alternativ och den nuvarande hyresgästen har därför möjlighet att erbjuda detta till intressenter som bokar tid för visning. Tänk på att tända lampor i lägenheten och försök visa allt som du själv skulle vilja se samtidigt som du också berättar och svarar på eventuella frågor.
 • Visning via film och/eller bilder är näst bäst när det gäller digitala visningar men givetvis bättre än ingen visning alls. Om du behöver välja detta alternativ ska du själv ta representativa bilder av eller filma alla rum och utrymmen i din lägenhet så att intressenter kan få en god uppfattning om hur lägenheten ser ut. Skicka bilder och film direkt till de intressenter som anvisas av Lulebo.

Information till alla som ska visa sin lägenhet för intressenter/nya hyresgäster

 • Lulebo informerar alla intressenter, i samband med kallelse till visning, att om man nyligen har varit utomlands/träffat någon som nyligen varit utomlands eller om man inte känner sig helt frisk så ska man, av hänsyn till sina medmänniskor, inte gå på lägenhetsvisning.
 • Lulebo uppmanar också intressenter att inte gå på lägenhetsvisningar i onödan utan bara gå på visning av objekt som man faktiskt kan tänka sig att hyra.
 • Om du själv inte känner dig frisk ska du inte hålla någon visning och träffa andra människor. Boka visningstider längre fram i tiden eller utse en annan person som kan visa lägenheten.
 • Tänk på att inte boka in flera visningar vid samma tidpunkt. Boka minst en hel egen timme för varje intressent för att undvika att de kommer samtidigt och ni blir många personer i lägenheten samtidigt.
 • Släpp bara in en intressent åt gången. Om någon intressent kommer för tidigt, medan en annan intressent fortfarande är i lägenheten, får den som kommer för tidigt vänta utanför lägenheten.
 • Du som bor i lägenheten kan förstås inte gå ut ur den utan att förlora uppsikten över din bostad och dina ägodelar. Höj säkerheten för dig själv och andra genom att använda munskydd och hålla avstånd.

Ovanstående information gäller tills vidare. Lulebo uppdaterar sin information och lägger till fler åtgärder allt eftersom läget förändras.

Ta hand om dig och var rädda om varandra!