2021-08-31: Lulebos Coronaåtgärder upphör från och med 1 september

I takt med att vaccineringen fortgår och att alltfler i Sverige blir fullvaccinerade öppnar olika verksamheter upp igen efter en lång tid av restriktioner. Det gäller även för oss på Lulebo. Från och med onsdag 1 september 2021 släpper vi på de restriktioner vi har haft under ca 1,5 år. Vi följer dock utvecklingen noggrant och skulle myndigheterna förändra eller skärpa reglerna vidtar vi åtgärder baserat på innehållet deras direktiv.

Från och med 1 september 2021 gäller att Lulebo:

  • öppnar upp för trivselvärdsledda inomhusaktiviteter på våra trygghetsboenden.
  • tar bort utlåningsstoppet för hyresgästlokaler - läs mer här. Gästlägenheterna i våra trygghetsboenden har hela tiden varit tillgängliga för våra hyresgäster.
  • återgår till ordinarie rutiner för felanmälan, det vill säga att vi tar emot felanmälningar avseende såväl akuta fel (som medför fara för människor eller fastigheter) som garantiåtgärder och vanliga serviceärenden. (Den tillfälliga rutinen som på grund av Corona har inneburit att felanmälan informerar varje hyresgäst om att Lulebos reparatörer/entreprenörer ringer upp för att boka tid för åtgärden och att hyresgästen behöver lämna det aktuella rummet/lägenheten medan åtgärderna utförs gäller inte från och med 1 september 2021.)
  • återgår till ordinarie rutiner för lägenhetsvisningar, vilket innebär att om den nuvarande hyresgästen bor kvar är det denne som visar lägenheten och tid för visning bokas då av intressenten i direkt kontakt med den nuvarande hyresgästen. Om den tidigare hyresgästen har flyttat ut visas lägenheten av Lulebo - läs mer här.
  • påbörjar planering för att starta upp OVK-besiktningar igen. OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och syftar till att kontrollera att luftflöden och ventilation fungerar som de ska. Kontrollen ska göras regelbundet i de flesta byggnader.

Vi fortsätter också ta emot ansökningar om HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) för persienner och sprutlackering av köksluckor och dörrar. Eftersom vi ännu inte har klart med ny entreprenör för golv, målning och tapeter är ansökningar för dessa kategorier fortfarande stoppade. Läs mer här om hur du går tillväga om du vill ansöka om HLU.

Lulebos kundmottagning fortsätter med tidsbokade besök för riktigt bra, personlig service

De tidsbokade besöken i Lulebos kundmottagning på Köpmangatan 27 har blivit en fullträff för våra besökare och hyresgäster. Det är enkelt, effektivt, personligt och  alltid anpassat efter varje besökares individuella behov och frågeställningar. Dessutom slipper våra besökare väntetid. Därför kommer vi även i fortsättningen att i första hand arbeta med kundservice på detta sätt.  Kontakta vårt Kundcenter för att boka tid för ett möte med personlig service.

Myndigheternas rekommendationer

Lulebo följer den fortsatta utvecklingen och lyssnar på myndigheternas rekommendationer samt anpassar även framledes vår verksamhet i enlighet med detta. Vår information uppdateras vid förändringar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida!