2020-05-28: Lulebos Coronaåtgärder förlängs till 1 september

Med anledning av Coronapandemins fortsatta utveckling har Lulebo beslutat att förlänga de åtgärder som vi hittills har vidtagit fram till den 1 september.

Det betyder att följande rutiner kvartstår:

  • HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) är fortsatt pausat.
  • Rutinen med tidsbokning vid in- och uthämtning av nycklar hos Kundcenter kvarstår. Kundcenter nås på telefon 0920-23 67 30, vardagar 8-15 (OBS! telefontid 22/6-31/8 vardagar klockan 9-11), eller via e-post.
  • Vi påminner om att vara fortsatt restriktiv vid lägenhetsvisningar och att följa de råd vi ger här.
  • Felanmälan fortsätter att enbart ta emot felanmälningar för lägenheter om det handlar om akuta fel (som medför fara för människor eller fastigheter) eller fel som klassas som garantiåtgärder.

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

Slutligen påminner vi om att respektera och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bromsa smittan, läs mer här.