2020-03-24: lägenhetsvisningar i Coronatider

I syfte att minimera risken för smittspridning vill Lulebo arbeta för att minska antalet personer som träffas samtidigt och överhuvudtaget. Samtidigt är det mycket svårt, kanske till och med omöjligt för oss att helt undvika lägenhetsvisningar. Hyresgäster behöver flytta ut ur och in i våra lägenheter även under Corona-tider och därför fortsätter vi, tills vidare, med lägenhetsvisningar i enlighet med följande:

 • Uppsagd lägenhet visas under uppsägningstiden av den nuvarande hyresgästen.
 • Om den nuvarande hyresgästen är sjuk eller av annan orsak inte kan visa sin lägenhet själv måste denne utse en annan person som kan visa lägenheten för intressenter som anvisas av Bostad Luleå.
 • Uppsagd lägenhet som redan står tom visas av Lulebos bovärd.

Information till alla som ska visa sin lägenhet för intressenter/nya hyresgäster

Som nuvarande hyresgäst är du, enligt 26 § i hyreslagen, skyldig att visa lägenheten för intresserade/blivande hyresgäster under uppsägningstiden.

 • Bostad Luleå informerar alla intressenter, i samband med kallelse till visning, att om man nyligen har varit utomlands/träffat någon som nyligen varit utomlands eller om man inte känner sig helt frisk så ska man, av hänsyn till sina medmänniskor, inte gå på lägenhetsvisning.
 • Bostad Luleå uppmanar också intressenter att inte gå på lägenhetsvisningar i onödan utan bara gå på visning av objekt som man faktiskt kan tänka sig att hyra.
 • Om du själv inte känner dig frisk ska du inte hålla någon visning och träffa andra människor. Boka visningstider längre fram i tiden eller utse en annan person som kan visa lägenheten.
 • Tänk på att inte boka in flera visningar vid samma tidpunkt. Boka minst en hel egen timme för varje intressent för att undvika att de kommer samtidigt och ni blir många personer i lägenheten samtidigt.
 • Släpp bara in en intressent åt gången. Om någon intressent kommer för tidigt, medan en annan intressent fortfarande är i lägenheten, får den som kommer för tidigt vänta utanför lägenheten.
 • I tider som dessa är det okej – faktiskt till och med mycket bättre - att inte ta i hand när man träffas.
 • Du som bor i lägenheten kan förstås inte gå ut ur den utan att förlora uppsikten över din bostad och dina ägodelar, men försök gärna hålla ett lämpligt avstånd till personen du visar lägenheten för.

Information till alla som ska gå på lägenhetsvisning

 • Om du nyligen har varit utomlands/träffat någon som nyligen varit utomlands eller om du inte känner dig helt frisk ska du, av hänsyn till dina medmänniskor, inte gå på lägenhetsvisning.
 • Gå bara på visning av objekt som du faktiskt kan tänka dig att hyra.
 • Ta inte med dig hela familjen till visningen. För att vi ska kunna fortsätta genomföra visningar är det viktigt att bara den person som ska stå på hyreskontraktet kommer på visningen.
 • Kom i tid till visningen och vänta tills det är din tur innan du går in i lägenheten.
 • I tider som dessa är det okej – faktiskt till och med mycket bättre - att inte ta i hand när man träffas.
 • Håll ett lämpligt avstånd till personen som visar sin lägenhet under hela visningen.

Ovanstående information gäller tills vidare. Lulebo uppdaterar sin information och lägger till fler åtgärder allt eftersom läget förändras. Den senaste informationen hittar du alltid på vår hemsida. Den här informationen är avstämd och synkroniserad med informationen från Luleå kommuns bostadsförmedling Bostad Luleå, den finns även tillgänglig på deras hemsida.