2020-04-28: Lulebos Coronaåtgärder kvarstår under maj månad