Gestaltning_etapp2

 

Familjefest när nya Porsön invigs!

Lördag 26 augusti invigs nya Porsö centrum och Porsö strand. Programmet är fortfarande under bearbetning och vissa tider och aktiviteter kan komma att ändras. Håll dig uppdaterad här!

Etapp 2: Genomförs under 2023
När det gäller projektets etapp 2 och alla detaljer kring innehåll, utförande och tidplan avvaktar vi ett kommande informationsmöte (nuvarande planering är 21 februari 2022) där alla markägare/intressenter i Porsö centrum samverkar för att informera boende och media om planer och tankegångar inför renoveringens andra del.

Vid detta möte kommer det också att vara möjligt att ställa frågor och lämna förslag.

Hur ser ditt Porsön ut i framtiden? 

Inbjudan till dialogmöte den 21 februari 2022

Lulebo och Luleå kommun startar den första etappen av upprustningen på Porsö centrum under sommaren 2022. Under ett dialogmöte den 21 februari presenterar vi hur långt vi har kommit inför årets arbete och vad som är tänkt inför etapp 2, som påbörjas under nästa år.

– Vi ska presentera vad vi har på gång i år och våra idéer som visar hur vi ser att Porsö centrum ska utvecklas i den andra etappen, säger projektledare Emma Sailamaa på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun.
– Mycket av förarbetet kring Porsö centrum är redan utfört. Men vi ser att det finns utrymme i planeringen för att lyfta in mindre justeringar och önskemål. Därför är det viktigt för oss att få input från dem som bor och verkar på Porsön, säger Niklas Rombe Hedlund, projektledare vid Lulebo AB.

Tanken bakom dialogmötet är att det ska vara ett aktivt möte där alla deltagare får möjlighet att framföra sina tankar och idéer kring presentationsmaterialet i dialoger i mindre grupper. Deltagare på informationsmötet är förutom intresserade Porsöbor personer från Luleå kommun, Lulebo, Svenska Kyrkan samt olika verksamheter i Porsö centrum.

FAKTA

  • Dialogmöte - Porsö centrum Etapp 2
  • Porsöskolans matsal
  • måndag 21 februari 2022 kl. 18:00-20:00
  • Inbjudan gäller alla intresserade
  • Mer information om bostadsområdet Porsön och det kommande mötet finns också på Luleå kommuns webbplats.

Klicka här för att ladda ner inbjudan till dialogmötet som en pdf.


Ladda ner PDF-filer som beskriver vad som ska göras i etapp 2

Porsö centrum PDF 1 Porsö centrum PDF 2

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Niklas Rombe Hedlund via e-post.