Familjefest när nya Porsön invigs!

Lördag 26 augusti invigs nya Porsö centrum och Porsö strand. Programmet är fortfarande under bearbetning och vissa tider och aktiviteter kan komma att ändras. Håll dig uppdaterad här!

Första etappen påbörjas under våren och färdigställs under hösten 2022
Den första etappen av projektet för renovering av Porsö centrum ska enligt planen genomföras under barmarkssäsongen, vår-höst 2022. Etappen genomförs i en gemensam entreprenad med Lulebo och Luleå kommun.

Planerade åtgärder i etapp 1:

  • renovering av markytor
  • upprustning av vissa fasader
  • nya skärmtak
  • ny belysning
  • ny markbeläggning, nytt räcke och ny belysning på Kunskapens bro
  • anläggning av soltrappa
För mer information

Ytterligare detaljer om etapp 1 framgår av Luleå kommuns Beslutsförslag/Igångsättningstillstånd daterat 2021-12-21 som kan laddas ner via länk i faktarutan på projektets startsida.


Etapp 2: läs om tapp 2 som utförs under 2023


Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Niklas Rombe Hedlund via e-post.