Lulebo

Vi bygger framtidens Luleå

Luleå växer

Luleå växer och som kommunens bostadsbolag har vi en betydande roll i skapandet av framtidens Luleå. Luleå kommuns ägardirektiv anger att vi ska bygga 1 000 lägenheter till 2023, vilket ställer stora krav på vår organisation.

För att vi ska lyckas krävs tillgång till mark och att övriga intressenter har kapacitet att bistå med resurser. Samtidigt ska vi fortsätta renovera och underhålla befintligt bestånd.


Luleå kommuns tillväxt

Luleå kommuns befolkning har ökat från drygt 72 500 invånare år 2004 till ca 77 000 invånare (31 aug. 2017). Kommunens befolkningsprognos för år 2022 säger att vi ska vara cirka 78 400 invånare. I december 2008 antog kommunen sin nya vision för Luleå år 2050. Där fastställs att vi år 2050 ska vara 10 000 fler invånare än vid det tillfället (dec. 2008).

Vilka krav ställer generationsväxlingen på oss som samhällsbyggare och vad innebär det?

Stadens puls
Luleås vision

"Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Vi vet att huvuddelen av de äldre gärna vill bo kvar i det område de tidigare bott i. Den ökade befolkningen i centrum visar att det är attraktivt att bo i centrum. Framförallt för de som har vuxna barn och de som vill komma närmare stadens puls och dess utbud av aktiviteter.

Högre krav

Ökad medellivslängd ställer högre och ytterligare krav på anpassade boenden för den äldre befolkningen. Vår satsning på Trygghetsboende är en viktig faktor i byggandet av ett bättre samhälle för alla i Luleå. Vidare ska vi i samband med ombyggnationer öka tillgängligheten i vårt bostadsbestånd. Vi ska erbjuda boendeformer för människor i livets olika faser – allt från studentbostäder till årgångshus. Utmaningen blir att bygga nya bostäder för att frigöra äldre billigare bostäder som främst är attraktiva bland ungdomar.