Vandalisering i parkeringshuset på Tunastigen

Med anledning av helgens omfattande och meningslösa vandalisering i parkeringshuset på Tunastigen har Lulebo idag kontaktat samtliga hyresgäster för att lämna följande information. Artikeln publicerad: 2022-10-03.

Till alla hyresgäster med kontrakt på en bilplats i Lulebos parkeringshus på Tunastigen

Bästa hyresgäst,

Under natten mot lördag utsattes väldigt många av Lulebos hyresgäster i parkeringshuset på Tunastigen för en omfattande vandalisering och vi på Lulebo är förstås bestörta över det som hänt. Givetvis känner vi också starkt med våra hyresgäster och vi beklagar att så många av er, på grund av detta olagliga och helt meningslösa tilltag, nu också behöver hantera både åtgärd av uppkomna skador, polisanmälningar och skadeanmälningar till era försäkringsbolag. Det är inget tvivel om att allt detta sammantaget orsakar både ilska och frustration bland de drabbade samtidigt som man funderar på hur händelser som dessa skulle kunna förebyggas. Vi får många mail och samtal om detta idag och därför väljer vi nu att svara er alla samtidigt och på samma sätt.

Det är av allra högsta vikt att alla hyresgäster som drabbats av helgens vandalisering av bilar i parkeringshuset på Tunastigen så snart som möjligt:

  • gör en formell polisanmälan.
  • kontaktar sitt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan och därmed starta processen för ersättning för uppkomna skador. Självrisken betalas som vanligt av försäkringstagaren.

Vi på Lulebo ser mycket allvarligt på situationen. Vi följer den pågående polisutredningen noga och vi bistår polisen när de så önskar. Utöver detta har vi också, som en direkt följd av det inträffade:

  • gått igenom och funktionstestat samtliga dörrar och lås i det aktuella parkeringshuset och funnit att skalskyddet varit intakt.
  • infört extra bevakning av väktare som utförs utöver normal rondering.
  • tidigarelagt ett sedan tidigare planerat projekt som syftar till att förbättra belysningen i parkeringshuset. Den första deletappen startas omgående.

Som många påpekat och frågat om finns övervakningskameror uppsatta i parkeringshuset utan att vara i drift. Dessa kameror sattes upp i olika parkeringshus under 2013-2014 som en del av ett test för att utvärdera deras effekt och andra konsekvenser. Lulebos dåvarande ledning valde i slutet av testet att inte gå vidare med införandet av övervakningskameror men utrustningen lämnades kvar på plats då den bedömdes kunna ha en preventiv effekt. I dagsläget finns inga aktiva planer på att införa teknik och rutiner för kameraövervakning vare sig i våra parkeringshus, i gemensamma utrymmen i våra fastigheter eller utomhus i våra områden. En ändrad inriktning skulle bara kunna uppstå som en följd av ett beslut i Lulebos styrelse och ledningsgrupp. Givetvis skulle det även behövas både lagstöd och tillstånd för denna verksamhet.

I nuläget och framåt är det viktigt att vi på Lulebo kan och får arbeta tillsammans med våra hyresgäster för att göra vad vi kan för att förebygga tråkiga och helt onödiga händelser som denna. Vi måste ha fortsatt fokus på att:

  • verkligen se till/kontrollera att dörrar och portar till parkeringshus och andra utrymmen hålls stängda och låsta.
  • inte släppa in eller lämna ut portkoder till obehöriga personer.
  • vid in- och utfart i parkeringshuset, stanna bilen och stå kvar tills dörren är stängd för att inte släppa in obehöriga personer.
  • fortsätta rapportera händelser och avvikelser till Lulebo för att möjliggöra både förebyggande och reparerande/återställande underhåll.
  • alltid anmäla skadegörelse och brott direkt till Polisen, så snart det upptäcks.

Vi hoppas att vi har svarat på de flesta av frågor, men om du ändå har några funderingar kring detta är du självklart varmt välkommen att höra av dig!

Många hälsningar från oss på Lulebo genom

Rickard Lindbäck, Fastighetschef