Lulebo

Uthyrning lägenheter

Lediga Lulebolägenheter (även studentbostäder) presenteras på den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleås hemsida.

För att anmäla intresse för en ledig lägenhet måste du vara registrerad i bostadskön och betalat årsavgiften till Bostad Luleå som också administrerar bostadskön.

Bostad Luleå sköter bostadskö, intresseanmälningar och visningar
Bostad Luleå tar emot intresseanmälningar och svarar på frågor under uthyrningsprocessen. Den intressent som har längst kötid och som uppfyller Lulebos villkor för uthyrning av lägenheter (se nedan) blir det hyresgästförslag som Bostad Luleå lämnar till Lulebo.

Hyresavtal för lägenheter tecknas av Lulebo
Lulebo får ett hyresgästförslag för varje ledig Lulebolägenhet från Bostad Luleå. Om den föreslagna hyresgästen uppfyller Lulebos villkor för uthyrning, kontaktar Lulebos Kundcenter denne per telefon för att diskutera ett avtalsförslag.

Frågor om hyresavtal besvaras av vårt Kundcenter.

Lulebos villkor för uthyrning av lägenheter
Den blivande hyresgästen behöver:

 • ha fyllt 18 år
 • ha god ekonomi:
  - kunna styrka sin inkomst under de kommande sex månaderna,
  - inte ha några betalningsanmärkningar de senaste tolv månaderna
  - vara skuldfri i förhållande till Lulebo eller annan hyresvärd samt
  - vara skuldfri hos kronofogden
 • vara utan anmärkning om störningar vid tidigare boende hos Lulebo
 • ha goda referenser från tidigare hyresvärdar
 • ha en gällande hemförsäkring

God ekonomi och inkomster
Lulebo är till för alla och våra lägenheter hyrs ut baserat på kötid – inte baserat på vem du är eller var du jobbar. Det är förstås ändå viktigt att säkerställa att varje ny hyresgäst kommer att kunna betala hyran och därför har Lulebo ett villkor att blivande hyresgäster ska ha god ekonomi - att de har någon typ av inkomst som är tillräcklig för att klara av att betala hyran.

Som inkomst räknas anställning/eget företag, a-kassa eller aktivitetsstöd (minst 150 ersättningsdagar ska kvarstå), studiemedel/CSN, försörjningsstöd med intyg från socialförvaltningen i Luleå, etableringsersättning, sjukpenning eller sjukersättning. All inkomst måste kunna styrkas med intyg.

När du flyttar till eller inom Lulebo ställer vi också krav på att du har skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte har några anmärkningar som hyresgäst hos Lulebo eller annan hyresvärd.

Allmänna bestämmelser för lägenheter
Allmänna bestämmelser för bostadslägenheter framgår av respektive hyresavtals fram- och baksida. Vi rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelserna innan man tecknar ett hyresavtal.

Läs allmänna bestämmelser för lägenheter.

Uppsägning av lägenhet – 3 månaders uppsägningstid
Uppsägning av lägenhet görs skriftligt och är bindande. Uppsägningstiden för lägenheter framgår av det aktuella hyresavtalet. Enligt hyreslagen kan ett hyresavtal som avser en bostadslägenhet och som gäller tills vidare (för obestämd tid) sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Exempel: om du säger upp din lägenhet den 8 september så gäller uppsägningstiden till den 31 december.

Uppsägning av studentlägenhet – 1 månads uppsägningstid
För Lulebos studentlägenheter gäller att uppsägningstiden är en (1) kalendermånad och räknas fram till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen.