Lulebo

Uthyrning av bilplatser och förråd

Lulebos bilplatser och förråd förmedlas via vår hemsida. Alla är välkomna att ta del av vilka bilplatser och förråd som är lediga, men för att anmäla intresse för lediga objekt måste du vara registrerad i bilplats- och förrådskön som är en del av tjänsten Mina sidor.

Uthyrning av bilplatser och förråd sker baserat på köpoäng och i första hand till Lulebos hyresgäster i det aktuella bostadsområdet. Bilplatser och förråd som publiceras med direktbokning hyrs ut enligt först-till-kvarn-principen.

Frågor om lediga bilplatser och förråd samt om hyresavtal besvaras av vårt Kundcenter.

Så här fungerar uthyrningsprocessen

 • Du behöver ha fyllt 15 år för att registrera dig i bilplats- och förrådskön.
 • Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.
 • Du måste varje år uppdatera dina intresseanmälningar för bilplatser och förråd under Mina sidor för att behålla dina poäng. Även om du inte behöver göra någon ändring måste du spara dina intresseanmälningar på nytt för att de ska bli uppdaterade. Passa samtidigt på att uppdatera din kontaktinformation, e-post och mobiltelefonnummer, så missar du ingen information från Lulebo.
 • Köpoängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. Undantag från denna regel är om en sökande avlider. Sökandes make/maka kan då överta köpoäng mot uppvisande av dödsfallsintyg.
 • Du kan heller inte lägga ihop dina poäng med en medsökandes poäng.
 • Du kan ha maximalt tre intresseanmälningar samtidigt, boka därför bara de objekt du verkligen är intresserad av.
 • Du kan själv ta bort dina bokningar om du hittar objekt som är mer intressanta. Bokningar tas också bort när ett hyresavtal för den aktuella platsen har tecknats med en annan intressent.
 • När tiden för intresseanmälan gått ut kontaktar Lulebos kundcenter den intressent som har högst köpoäng och som uppfyller de villkor som nämns här nedanför för att erbjuda ett hyresavtal på den aktuella platsen.
 • När du tackar JA till att teckna avtal för garage eller förråd nollställer hyressystemet dina köpoäng. Nya köpoäng börjar automatiskt samlas från och med avtalsdatumet. Har ni valt att teckna två personer på avtalet nollställs köpoängen för båda. Om överenskommelsen om avtalsskrivning bryts gäller detsamma: köpoängen nollställs.
 • Hyresavtal tecknas endast med myndiga personer som är skuldfria i förhållande till Lulebo.
 • Du kan inte skriva in dina barn, föräldrar, barnbarn eller syskon på ditt hyresavtal.
 • Hyresgäst med behov av fler än en bilplats/ett förråd har möjlighet att hyra ytterligare en bilplats/ett förråd i mån av tillgång.
 • Hyresavtal på bilplats/förråd tecknas i första hand med Lulebos hyresgäster i det aktuella området. Det är den person/de personer som står på lägenhetsavtalet som kan söka bilplats/förråd.
 • Om ingen hyresgäst hos Lulebo i det aktuella området har anmält intresse för bilplatsen/förrådet kan det hyras ut till hyresgäster med lägenhetsavtal i något av våra övriga bostadsområden.
 • Om ingen hyresgäst alls hos Lulebo väljer att skriva hyresavtal kan Lulebo erbjuda de intressenter som inte är bolagets hyresgäster möjlighet att teckna hyresavtal.
 • När hyresgäster anmäler intresse för bilplats/förråd på ett annat område än det de har sitt lägenhetsavtal samt när personer som inte har något lägenhetsavtal med Lulebo anmäler intresse för bilplats/förråd förbehåller vi oss rätten att göra en prövning om avtal ska erbjudas. Om ett hyresavtal tecknas under dessa förutsättningar kan Lulebo, i enlighet med Mervärdesskattelagen, bli skyldiga att lägga 25 % moms på den annonserade månadsavgiften. Information om detta lämnas i samband med kontraktsskrivning.

Allmänna bestämmelser för bilplatser och förråd
Allmänna bestämmelser för bilplatser och förråd framgår av respektive hyresavtals fram- och baksida. Vi rekommenderar att man alltid sätter sig in i de allmänna bestämmelserna innan man tecknar ett hyresavtal.

Byte av bilplats - tidigast 6 månader efter tecknade av hyresavtal
Hyresgäst som tecknat hyresavtal för bilplats ska ha hyrt och betalat för bilplatsen under minst sex (6) månader innan byte till annan bilplats godkänns (nya regler från 1 oktober 2018). Har hyresdebitering för nästkommande månad skett, skrivs avtal från och med månaden därpå.

Uppsägning av bilplats och förråd 
Uppsägning av bilplatser och förråd görs skriftligt och är bindande. Uppsägningstiden för bilplatser och förråd framgår av hyresavtalet. Från och med den 11 oktober 2019 har alla bilplatstyper och förråd samma, avsevärt kortare och betydligt enklare uppsägningstid på tre (3) månader (avtalet kan sägas upp tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen).