Under 2023 utförs balkongrenovering på Professorsvägen 11-15, 17-21

Efter inventering av balkongerna på Professorsvägen 11–15 och 17-21 har det framkommit att de är i behov av åtgärder. Hösten 2023 påbörjas renoveringarna.

Tidigare utförd inventering av balkonger på ovan angivna adresser visade att de är i behov av renoveringsåtgärder. Inför kommande renoveringar utför entreprenören inmätning av balkongerna (utförs juni 2023).

Balkongerna får ny balkongplatta, nytt räcke och nytt skärmtak ovanför balkongerna som är högst upp. Hösten 2023 påbörjas renoveringarna.

Information till hyresgäster

2023-06-05: Info boende på Professorsvägen 11–15 och 17-21 SVE-ENG

2022-11-02: Inventering balkonger - berörda hyresgäster informeras

2022-10-25: Hyresgäster informeras om spärrning av balkongdörrar


Kortfakta

Planerad start hösten 2023.


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos projektledare via e-post.