Tidplan för köflytten

Här presenterar vi en översikt över olika händelser och aktiviteter som ingår i processen för överflyttningen av lägenhetskön och lägenhetsförmedlingen från Bostad Luleå till Lulebo. Innehållet på sidan uppdateras löpande.

 • Lulebos förberedelser inför överflyttningen har pågått sedan i somras. Under hösten 2020 har ett nära samarbete mellan Lulebo och Bostad Luleå/Stadsbyggnadsförvaltningen etablerats i syfte att säkra upp en fungerande och säker överflyttning av kön.

 • Sedan mitten av november 2020 skickar Lulebo inga lediga lägenheter till Bostad Luleå för publicering och därför kommer antalet lediga lägenheter på Bostad Luleås hemsida att minska för varje dag som går.

 • 25 november 2020: Kommunfullmäktige beslutade att avveckling kan ske av Bostad Luleå.

 • 26 november 2020: Luleå kommuns Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bostadskön i sin helhet ska överföras till de anslutna hyresvärdarna; Lulebo, Aulis och Rikshem. Detta innebär att de lägenhetssökandes samlade kötid kommer att följa med. Den som inte vill att de egna personuppgifterna ska följa med till alla eller någon av hyresvärdarna måste skicka in ifylld och undertecknad ansökan till Bostad Luleå senast den 13 december 2020.

 • 30 november 2020: Sista datum för registrering i Bostad Luleås lägenhetskö.

 • 30 november 2020: Sista datum för ansökan om akut medicinsk förtur via Bostad Luleå.

 • 1 december 2020: Lulebo börjar ta emot ansökningar om akut medicinsk förtur.

 • Information om bostadskön hos Bostad Luleå (personuppgifter och köstatus) överförs till anslutna hyresvärdar i slutet av december 2020.

 • 4 januari 2021: Start för registrering i Lulebos nya lägenhetskö och studentlägenhetskö. Alla som idag står i Bostad Luleås lägenhetskö och som har betalat köavgiften för år 2020 kan också flytta med sig och behålla sin kötid.
 • 4 januari 2021: Lediga studentlägenheter släpps för intresseanmälan på Lulebos hemsida. Alla som har registrerat sig i Lulebos nya studentlägenhetskö kan lämna intresseanmälningar på lediga objekt.

 • 11 januari 2021: Övriga lediga lägenheter släpps för intresseanmälan på Lulebos hemsida. Alla som har registrerat sig i Lulebos nya lägenhetskö kan lämna intresseanmälningar på lediga objekt.

 • 31 december 2021: Den sista dagen under 2021 är sista chansen för registrering med överflyttning av kötid till Lulebos nya lägenhetsköer. Efter detta datum förfaller den samlade kötiden och kan inte aktiveras igen.