Lulebo

Styrelse

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens och vd:s arbets- och ansvarsfördelning är reglerad i enlighet med gällande lagstiftning för aktiebolag. Ansvarsfördelningen har fastställts av styrelsen.

Kent Ögren
Styrelseordförande

Lena Edenbrink
Styrelseledamot

Daniel Smirat
Styrelseledamot

Göran Hedmark
Styrelseledamot

Viktor Hedqvist
Styrelseledamot

Jens Sundström
Styrelseledamot

Nina Berggård
Styrelseledamot

Lars Pohjanen
Styrelseledamot

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Styrelseledamot

Erik Öhrling
VD