Sanering av brandskadat hus avbryts

Bildtext saknas

Sanering av brandskadat hus avbryts – huset monteras ner och Lulebo bygger nytt på samma plats

I september 2018 firade vi den allra första inflyttningen i vårt nya hus på Lingonstigen 241. Bara några år senare, den 30 juni 2022, utbröt en brand i en av lägenheterna och sedan dess har alla hyresgäster i huset behövt bo antingen i ersättningslägenheter som Lulebo erbjudit eller i bostäder som de själva ordnat.

Beslut om nedmontering och nybyggnation

Saneringen efter branden och släckvattnet har varit oerhört komplicerad. Efter två års arbete med detta har vi på Lulebo, tillsammans med vårt försäkringsbolag, kommit fram till att den bästa lösningen, ur flera perspektiv, är att avbryta saneringsarbetet och montera ner huset.

  • Arbetet med nedmonteringen kommer att pågå under hösten/vintern 2024.

Lulebo har också beslutat att ett nytt hus ska byggas på samma plats på Lingonstigen 241. Vi tittar på olika alternativ och kommer att göra en upphandling innan vi kan informera om några detaljer, men vår avsikt är att det nya huset i möjligaste mån ska motsvara det nuvarande huset när det gäller exempelvis placering, yttermått, antal våningar och antal lägenheter.

  • Nybyggnationen kommer att kunna påbörjas allra tidigast under våren 2025.
  • Inflyttning i de nya lägenheterna beräknas kunna ske allra tidigast under våren 2026.

Carl-Axel Sundbaum, chef fastighetsutveckling på Lulebo, kommenterar besluten:

”Visst är det tungt att besluta om nedmontering av ett nytt och fint hus. Samtidigt är det så att vi nu får lägga två tuffa år, med ett svårt och krävande saneringsarbete, bakom oss och istället fokusera framåt, på att bygga nytt för att ersätta de förlorade bostäderna på Lingonstigen. Hyresgästerna i huset får också en nystart i sin boendesituation och vi hoppas det kommer att kännas bra för dem.”

Kvarvarande hyreskontrakt avslutas – Lulebo erbjuder ersättningskontrakt

Med anledning av den kommande nedmonteringen av huset kommer samtliga kvarvarande hyreskontrakt på Lingonstigen 241 att avslutas med sista kontraktsdatum 31 augusti 2024. Lulebo kontaktar under veckan samtliga berörda hyresgäster med ett erbjudande om ett nytt hyreskontrakt i en lägenhet på något av Lulebos bostadsområden. Hyresgäster som inte är intresserade av detta erbjudande behöver själva hitta en lösning för sitt boende från och med 1 september 2024.


Kontaktperson för media: 
Vid frågor om detta, välkommen att kontakta:

Carl-Axel Sundbaum
Chef Fastighetsutveckling, Lulebo AB
0920-23 67 51
carl-axel.sundbaum@lulebo.se

Hyresgäst i huset?

Vi förstår att denna nyhet väcker många frågor men du behöver inte ringa till oss. Lulebos kontaktperson, Ida Sjögren, kommer att ringa till dig och alla andra berörda hyresgäster under vecka 26 (24-28 juni 2024).

  • Ni kommer att få information om Lulebos beslut och tidplaner och hur detta påverkar dig som hyresgäst.

  • Ni kommer också att få ett konkret erbjudande gällande  framtida boende hos Lulebo. 

Kontaktperson för media

Vid frågor om detta, välkommen att kontakta:

Carl-Axel Sundbaum
Chef Fastighetsutveckling, Lulebo AB
0920-23 67 51
carl-axel.sundbaum@lulebo.se