Tillfälliga parkeringsplatser och annan praktisk info

2021-04-21: Samtliga hyresgäster på Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigarna informeras via brev: Informationen finns att ladda ner här som PDF.

I mitten av mars 2021 informerade vi alla hyresgäster på Hallon-, Smultron- och Åkerbärsstigen om att vi i början av maj 2021 påbörjar Lulebo garage- och parkeringsprojektet på Hertsön. Den 3 maj är det dags och här berättar vi mer detaljerat om det praktiska gällande parkeringstillstånd, under vilken tidsperiod ni ska parkera på de olika tillfälliga parkeringsytorna och hur återlämnade av garagenycklar går till.

Parkeringstillstånd för er som hyr p-plats med motorvärmare
Ni som idag har en hyrd parkeringsplats (ej garage) får ett parkeringstillstånd hemskickat till er innan april månads utgång. För att parkeringstillståndet ska vara giltigt måste ni skriva in er bils registreringsnummer på tillståndet, det ska vara tydligt inskrivet med bläckpenna. Vid parkering på den tillfälliga parkeringsytan ska parkeringstillståndet alltid vara placerat i bilen på instrumentpanelen för avläsning från framrutan, saknas det bötfälls ni.

Parkeringstillstånd för er som hyr garage
Ni som idag hyr en garageplats ska lämna in era garagenycklar till Lulebo. Efter att vi har återfått samtliga era garagenycklar erhåller ni ett parkeringstillstånd, se ovan gällande rutin för tillståndet. Dvs. att det viktigt att ni anger bilens registreringsnummer och att tillståndet alltid är synbart för avläsning från framrutan.

Återlämning av garagenycklar
Återlämning av garagenycklar görs intill lekparken på Smultronstigen torsdag 29 april klockan 16-19, samt fredag 30 april klockan 08-10. Personal från Lulebo finns på plats och vi anpassar oss enligt rådande Pandemirekommendationer. Vi uppmanar alla att respektera detta och att hålla avstånd.

  • Har ni inte möjlighet att lämna in garagenycklarna under dessa tider måste ni boka tid hos Kundcenter senast 30 april för återlämnande av nycklar och för att erhålla ert parkeringstillstånd. Kundcenter nås på telefon 0920-23 67 30, vardagar kl. 9-12, eller e-post: kundcenter@lulebo.se

Samtliga garage och parkeringsplatser ska vara fria från fordon och ägodelar
Måndag 3 maj påbörjas arbetet och då utförs kontroll av garage och övriga parkeringsytor. För att tidplanen ska hålla krävs att samtliga garage är helt tömda och att inga fordon är kvar på någon av parkeringsplatserna. Från 1 maj ska samtliga fordon parkeras på någon av de tillfälliga parkeringsplatserna enligt kartan nedan.

Parkera rätt och undvik parkeringsböter
Parkeringstillståndet är inte giltigt på gäst- eller betalparkeringar. Det är heller inte tillåtet att parkera på gräsytor eller inne på gårdar. För allas trevnad patrullerar Securitas i vanlig ordning området och felparkerade fordon bötfälls.


Tillfälliga parkeringsplatser för er med Lulebos parkeringstillstånd

Kartan uppdaterad 2021-07-12


Tillgängliga parkeringsplatser 12 juli – 30 september 2021

Tillfälliga parkeringsplatser för er som har Lulebos parkeringstillstånd är märkta med ”P” följt av en siffra på kartan. Följande parkeringsplatser är tillgängliga för er:
P1: Befintliga parkeringsplatser utanför garage G1.
P2: Befintliga parkeringsplatser bredvid garage G2. OBS! Ej vecka 32, 9-15 augusti.
P3: Befintliga parkeringsplatser bredvid garage G3. OBS! Ej vecka 35-39, 30 augusti-30 september.
P4: Befintliga parkeringar bredvid garage G4. OBS! Ej vecka 33, 16-22 augusti.
P5: Tillfälliga parkeringsplatser på gräsmattan efter Smultronstigen.
P6: Parkeringsplatser utanför Hertsöskolan i Hertsöcentrum.

Lämna alltid ert parkeringstillstånd väl synligt från framrutan i bilen. Vår ambition är att det här ska fortlöpa så smidigt som möjligt för er.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.