Nytt garage på Övägen

Bilden är ett exempel, avvikelser kan förekomma.

Under våren 2023 påbörjas rivning av kallgaraget på Övägen i Gammelstad. Anledningen är att det är uttjänt och ska ersättas med ett nytt kallgarage. Befintliga motorvärmare ersätts med dubbel funktion, dvs. både för motorvärmare och för elbilsladdning. Alla arbeten beräknas färdigställas under hösten 2023.

Tillfällig parkeringsyta under våren och sommaren 2023
Lulebo gör i ordning en tillfällig yta där berörda hyresgäster kan parkera sina bilar under tiden för rivning ocn nybyggnation av garaget (våren och sommaren 2023).

När arbetet är slutfört erbjuds de som hyr plats i garaget förtur till det nya.

I samband med att garaget ersätts med ett nytt förbättras även markytor i anslutning till garaget.

Ytterligare information lämnas till hyresgästerna under våren 2023, i god tid innan rivning av garaget påbörjas.

Kortfakta

Berör: garaget på Övägen

Arbetet påbörjas: våren 2023

Arbetet beräknas avslutas: hösten 2023


För mer information

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lulebos byggprojektledare Erika Sturk via e-post.