Lulebo

Nyproduktion på Porsön

Bilden visar exempel på hur fyravåningshuset på Porsön kan komma att se ut. Källa: www.sabo.se

På Assistentvägen, Porsön, bebygger vi en f.d. förskoletomt med två hus: fyra respektive fem våningar höga. Det ger totalt 72 lägenheter, inflyttning beräknas till kvartal 4 2019.

Huset prefabriceras och är ramupphandlat av SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, JSB är entreprenör.


Offentlig och kommersiell service

Planområdet ligger ca 350 meter norr om Porsö centrum med livsmedelsbutik, hälsocentral, grundskola m.m.

Närmaste förskola ligger vid Assistentvägen ca 200 meter norr från de planerade flerbostadshusen. Luleå tekniska universitet ligger på västra sidan av Porsövägen i nära anslutning till planområdet.


Lägenhetstyper

Här bygger vi 36 st. ettor (ca 35 m2) och 36 st. tvåor (ca 45 m2).

Trycksak där hyror m.m. presenteras kommer att finnas att hämta i vårt Kundcenter och på den här sidan innan lägenheterna blir tillgängliga för intresseanmälan hos Bostad Luleå.

Lamellformade hus
Kortfakta
  • Nybyggnation
  • Två hus
  • 72 lägenheter
  • Ettor och tvåor
  • Inflyttning kvartal 4 2019 (preliminärt)

Ladda ner Luleå kommuns planbeskrivning (PDF-format).
Den är på 17 sidor och visar ungefärligt planområde m.m.

Ladda ner faktablad (två sidor) med kortfattad beskrivning.


Intresseanmälan

Lediga lägenheter publiceras hos Bostad Luleå.

 

Föreslagen utformning är två lamellformade (avlånga) fyravåningshus. Bebyggelsen runt planområdet består av hyreslägenheter byggda som radhus i två våningar. Så stor andel som möjligt av förrådsutrymmen är avsedda att inrymmas i källarvåningar men även separata förrådsbyggnader i markplan kommer att bli aktuella.

Källa och copyright: Luleå kommun 2016


Påbörjade och planerade byggprojekt
  • Kallkällan 14, Kombohus Plus, 60 lägenheter, inflyttning september 2018.
  • Bergnäsets Trygghetsboende, 120 lägenheter, inflyttning juni 2019.
  • Porsön, Kombohus Mini, 72 lägenheter, projekttidplan ej fastställd.
  • Råneå, Trygghetsboende, 23 lägenheter, inflyttning oktober 2019 (preliminärt).