Nyhet! Två lägenhetsköer hos Lulebo

Från och med januari 2021 förmedlas alla Lulebos lediga lägenheter (även studentlägenheter och lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus), precis som våra parkeringsplatser och förråd, via vår hemsida. Alla är välkomna att ta del av information om lediga lägenheter, parkeringsplatser och förråd, men för att kunna anmäla intresse för lediga objekt samt för att bli aktuell för kontraktsskrivning behöver du vara registrerad i Lulebos köer.

Från och med januari 2021 har Lulebo fyra olika köer för olika objektstyper:

  • en kö för studentlägenheter (Nyhet!)
  • en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus)
  • en kö för alla parkeringsplatser
  • en kö för förråd

Mellan 4 januari och 31 december 2021 kan du registrera dig och flytta med dig din kötid
Den 4 januari 2021 går startskottet för registrering i Lulebos nya lägenhetskö och studentlägenhetskö. Alla som idag står i Bostad Luleås lägenhetskö och som har betalat köavgiften för år 2020 kan också flytta med sig och behålla sin kötid. Den 31 december 2021 är den sista dagen för registrering med överflyttning av sparad kötid från Bostad Luleå. Efter detta datum förfaller den samlade kötiden och kan inte aktiveras igen.

Välj själv vilken av lägenhetsköerna du vill stå i – eller ställ dig i båda köerna
Tidigare fanns bara en lägenhetskö men nu kommer det alltså att finnas två köer. Du som sökande väljer själv vilken av dessa lägenhetsköer du vill stå i. Du kan också välja att registrera dig i båda lägenhetsköerna. Om du har tidigare kötid hos Bostad Luleå så får du ta med dig denna kötid till båda lägenhetsköerna.

Köpoängen nollställs när du skriver på ett hyreskontrakt…
Den köpoäng du har samlat i en viss kö nollställs den dag som ett hyreskontrakt för ett objekt i den aktuella kön undertecknas.

… och detta gäller även för studenter
Tidigare hade sökande som skrev på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet rätt att behålla sin köpoäng då en studentlägenhet räknas som ett genomgångsboende. Nu när Lulebo har två lägenhetsköer (en för studentlägenheter och en för övriga lägenheter) och studenter har möjlighet att registrera sig i båda köerna har hanteringen för köerna samordnats så att köpoängen i studentlägenhetskön också nollställs för studenter som skriver på ett hyreskontrakt för en studentlägenhet. Den sökandes eventuella köpoäng i den andra lägenhetskön påverkas inte av denna kontraktsskrivning.

  • Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen för båda personerna.
  • Samma sak gäller om ytterligare en person i efterhand ska skrivas in som hyresgäst på ett hyreskontrakt: denna persons köpoäng nollställs i samband med inskrivningen.