Lulebo

Ny lägenhetshyra från 1 juli 2019

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyrorna ska justeras från och med den 1 juli 2019 med i genomsnitt 2 %, varav 0,5 % riktas till underhållsåtgärder. Avtalet är ettårigt och gäller till och med 30 juni 2020. På hyresavin för juli 2019 framgår er nya hyra.


Hyressättningsavgift på 12 kronor per månad

Som tidigare informerats har Lulebo och andra bostadsbolag enligt lag uppdraget att debitera hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad som sedan utbetalas till Hyresgästföreningen för deras förhandlingsarbete. Hyressättningsavgiften specificeras separat på hyresavin och kommer enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen att tas ut från och med juli 2019.

I augusti och september 2018 debiterade Lulebo hyresgästerna en hyressättningsavgift på 12 kr för respektive månad, totalt 24 kr, vilka fanns specificerade på avierna. Då tvist uppstod med Hyresgästföreningen om riktigheten i att ta ut beloppen avvak-tade Lulebo med att fortsätta ta ut avgiften.

Parterna är nu överens om att de avgifter som togs ut under augusti och september 2018 ska återbetalas. Återbetalningen ska ske genom att hyresgästen får ett avdrag på 12 kr på hyresavierna för juli och augusti 2019. I praktiken innebär det att ni som hyresgäst inte betalar någon hyressättningsavgift för juli och augusti 2019.


Fakta hyressättningsavgift

Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad. Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.


PUBLICERAT 2019-05-29