Lulebo

Ny lägenhetshyra från 1 juli 2019

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att hyrorna ska justeras från och med den 1 juli 2019 med i genomsnitt 2 %, varav 0,5 % riktas till underhållsåtgärder. Avtalet är ettårigt och gäller till och med 30 juni 2020. På hyresavin för juli 2019 framgår er nya hyra.


Hyressättningsavgift på 12 kronor per månad

Från och med juli 2019 kommer Lulebo också att debitera hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad. Avgiften, som avser Hyresgästföreningens förhandlingsarbete (läs mer här nedanför), specificeras separat på hyresavin.


Fakta hyressättningsavgift

Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad. Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.


PUBLICERAD 2019-05-29. ÄNDRAD 2019-09-25.