Lulebo

Ny lägenhetshyra från 1 september 2020

Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om att Lulebos hyror justeras från och med 1 september 2020 med 1,7 %, plus 2 mkr som avsätts till underhållsåtgärder. Totalt ger det en hyreshöjning med i genomsnitt 2%. Avtalet gäller till och med 30 juni 2021. På hyresavin för september 2020 framgår er nya hyra.

Vårt behov av hyreshöjning är framförallt för de kostnadsökningar som belastar verksamheten samt det underhållsbehov som finns i våra fastigheter.

Hyressättningsavgift på 12 kronor per månad

Från och med juli 2019 debiterar Lulebo hyresgästen en hyressättningsavgift på 12 kr/månad. Avgiften avser Hyresgästföreningens förhandlingsarbete och specificeras separat på hyresavin.


Fakta hyressättningsavgift

Hyressättningsavgiften är en avgift som hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för deras hyresförhandlingsarbete. Rätten att ta ut denna avgift regleras i Hyresförhandlingslagen. Från 2011 är avgiften, enligt en överenskommelse mellan de centrala partsorganisationerna Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, 12 kronor per lägenhet och månad. Hyresgästföreningen debiterar Lulebo denna kostnad och hyresgästen betalar avgiften via hyresavin.


PUBLICERAT 2020-08-05