Lulebo

Ny bilplatshyra från 1 mars 2019

Från 1 mars 2019 införs nya hyror för bilplatser inom Lulebos bestånd. I en del fall sker ingen justering. De nya hyrorna presenteras på den här sidan. Samtidigt avgiftsbeläggs samtliga ej förhyrda parkeringsplatser i våra bostadsområden.

Under 2017 genomförde vi en djupare analys av bilplatshyrorna. Den visade på skillnader som inte var motiverbara eller rättvisa. Med det som utgångspunkt infördes 1 januari 2018 nya bilplatshyror, därmed kom vi delvis tillrätta med hyressättningen. Med de nya hyrorna som införs 1 mars 2019 närmar vi oss en modell som är någorlunda rättvis och till viss del anpassad efter marknaden.

Modellen vi sedan 2018 använder för hyressättning av olika typer av bilplatser grundar sig bl.a. på följande parametrar: Lokalisering - centrumhalvön eller inom och utanför tätort, typ av bilplats samt typ av strömförsörjning.


Kontinuerlig ström som tillval
(detta berör inte er med individuell mätning)

Avgiften för tillvalet kontinuerlig ström är densamma som tidigare, 350 kr/ månad. Hyra för bilplatsen tillkommer.

Nya hyror

Klicka på aktuell länk utifrån var du bor för att ladda ner dokumentet.

Nya hyror centrumhalvön och/eller vid nyproduktion
Centrala Luleå/nyproduktion


Nya hyror inom tätort
Bergnäset, Björkskatan, Gammelstad, Hertsön, Kallkällan, Knöppelåsen, Lerbäcken, Lulsundsberget, Malmudden, Mjölkudden, Porsön, Skurholmen, Tunastigen, Örnäset, Östermalm.


Nya hyror utanför tätort
Antnäs, Råneå, Sunderbyn.

Lulebo strävar efter att samtliga hyresgäster ska använda motorvärmarstyrning, vilket är rättvisare för hyresgästen och fördelaktigare ur miljösynpunkt. Om du har valt att betala för kontinuerlig ström och vill säga upp avtalet är du välkommen att kontakta Kundcenter på tel. 0920-23 67 30. Med motorvärmarstyrning gör du inte bara en insats för miljön, du sparar även avgiften för kontinuerlig ström.

  • Där så är möjligt erbjuder Lulebo hyresgästen att erhålla kontinuerlig ström (6 A) i syfte att ladda elfordon, eventuell anpassning bekostas av hyresgästen.
  • På hyresavin för mars 2019 (kommer i februari 2019) visas er nya bilplatshyra.

Ej förhyrda parkeringar avgiftsbeläggs

Från 1 mars 2019 är  samtliga ej förhyrda parkeringsplatser i våra bostadsområden avgiftsbelagda. Anledningen är ett rättviseperspektiv. På samma sätt som de som hyr permanenta bilplatser ska de som parkerar på gästplatser betala för parkeringen. Ytterligare en aspekt är att det är problem med att besöksparkeringarna inte används på det sätt som avses. I många fall medför det att de som ska besöka bekanta inte kan nyttja besöksparkeringarna. I stadsdelscentran är det fortsatt kostnadsfritt att parkera under maximalt 60 minuter. Var uppmärksam på skyltningen.

PUBLICERAD 2019-01-14. UPPDATERAD 2020-01-14.