Miljön - vårt gemensamma ansvar

Miljö

Miljön i den egna bostaden är viktig. Men boendet påverkar även miljön globalt. Miljöfrågorna är vårt gemensamma ansvar och inom Lulebo arbetar vi kontinuerligt för en miljö i balans. För att lyckas fullt ut med miljöarbetet krävs att våra hyresgäster och entreprenörer är delaktiga.

Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god inre och yttre miljö.

 • Vi ska verka för ekologiskt hållbar utveckling av samhället genom resurshushållning, återanvändning och minskad spridning av skadliga ämnen vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av bostäder och lokaler.

 • Vi ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter som verksamheten berörs av inom området och ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

Prioriterade miljöområden
Vi har identifierat vad i vår verksamhet som kan påverka miljön negativt. Utifrån våra studier har vi valt ut prioriterade åtgärder. Några av dem är:

 • Minska energiförbrukningen t ex. genom motorvärmarstyrning, utbyte av äldre belysningsarmaturer och energisnålare maskiner i tvättstugorna.

 • Skärpta miljökrav vid entreprenader och underhållsarbeten. Vi väljer mer miljövänliga material och byggmetoder.

 • En milstolpe i vårt miljöarbete är den fullt utbyggda källsorteringen. Målet är att ständigt minska mängden osorterat avfall (brännbart).

 

Bidra till miljöarbetet
 • Källsortera ditt hushållsavfall.

 • Diska inte under rinnande vatten.

 • Överdosera inte tvätt- och diskmedel.

 • Felanmäl droppande kranar och rinnande toalettstolar.

 • Avfrosta kyl och frys.

 • Släck lampor när du lämnar rummet eller lägenheten.

 • Placera inte stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen.

 • Vädra med måtta.


Kompostpåsar

I de flesta av våra bostadsområden finns kompostpåsar i källsorteringsrummet.

Finns det inte nya kompostpåsar där hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.