Lulebo

Miljö

Vårt miljöarbete involverar all personal och alla verksamheter inom företaget. Miljön i den egna bostaden är viktig. Men boendet påverkar även miljön globalt.

Miljöfrågorna är vårt gemensamma ansvar och inom Lulebo arbetar vi kontinuerligt för en miljö i balans. Vårt miljöledningssystem hjälper oss att fördela ansvaret och att prioritera, kommunicera och följa upp miljöarbetet.

Riktlinjerna för miljöarbetet har vi formulerat i en miljöpolicy:

Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god inre och yttre miljö. Vi ska verka för ekologiskt hållbar utveckling av samhället genom resurshushållning, återanvändning och minskad spridning av skadliga ämnen vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av bostäder och lokaler. Vi ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter som verksamheten berörs av inom området och ständigt arbeta för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.


Prioriterade miljöområden

Vi har identifierat vad i vår verksamhet som kan påverka miljön negativt. Utifrån våra studier har vi valt ut prioriterade åtgärder.

Bidra till miljöarbetet
 • Källsortera ditt hushållsavfall.

 • Diska inte under rinnande vatten.

 • Överdosera inte tvätt- och diskmedel.

 • Felanmäl droppande kranar och rinnande toalettstolar.

 • Avfrosta kyl och frys.

 • Släck lampor när du lämnar rummet eller lägenheten.

 • Placera inte stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen.

 • Vädra med måtta.

Några av dem är:

 • Minska energiförbrukningen t ex. genom motorvärmarstyrning, utbyte av äldre belysningsarmaturer och energisnålare maskiner i tvättstugorna.

 • Skärpta miljökrav vid entreprenader och underhållsarbeten. Vi väljer mer miljövänliga material och byggmetoder.
 • En milstolpe i vårt miljöarbete är den fullt utbyggda källsorteringen. Målet är att ständigt minska mängden osorterat avfall (brännbart).

För att lyckas fullt ut med miljöarbetet krävs att våra hyresgäster och entreprenörer är delaktiga.