Fasadrenovering Västra Brogatan 2-12

Kartbild husen beskuren

På de tre husen på Västra Brogatan 2-12 utförs fasadrenoveringar under sommaren och hösten 2020.

I mitten av maj 2020 inleddes de planerade fasadrenoveringarna på Västra Brogatan 2-12. De beräknas vara klara i oktober 2020.

Följande arbeten utförs

  • Ny puts på fasaderna
  • Nya fönster och balkongdörrar

Stor hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värde
Husen på Västra Brogtan 2-12 uppfördes under 1940-talet och de har renoverats i omgångar. Fasaderna är av betongblock som putsen sitter på. Genom att ersätta befintlig puts med ny ser fasaderna i stort sett ut som nybyggda hus. Fasadrenoveringen omfattar även byte till nya fönster och balkongdörrar. Arbetet utförs med stor hänsyn till estetik och till Malmuddens kulturhistoriska värde.

Preliminär tidplan
(pga coronapandemin kan tidplanen komma att påverkas)

  • Vecka 20 - 33: Västra Brogtan 10-12
  • Vecka 26 - 39: Västra Brogtan 6-8
  • Vecka 32 - 44: Västra Brogtan 2-4