Lulebos uppdateringar av IT-systemen hösten 2022

Under hösten 2022 kommer vi att göra uppgraderingar i flera av våra IT-system, bland annat i passage- och bokningssystem och hemsida. Nuvarande Luleboapp kommer också så småningom att avvecklas och ersättas med andra lösningar.

För dig som hyresgäst kommer detta att innebära kortare driftstörningar i webbokningen, på Mina sidor med mera.

Vi kommer att informera om störningar och förändringar via e-post och/eller SMS. Logga in på Mina sidor och kontrollera att du har angett rätt e-postadress och mobilnummer. Då missar du ingen information från oss!


Onsdag 31 augusti: Driftstörningar i samband med uppdatering av bokningssystem

Som tidigare informerats kommer Lulebo att göra uppgraderingar i flera av våra IT-system under hösten. På onsdag den 31/8 genomförs det första steget då vi uppgraderar vårt viktigaste passage- och bokningssystem till den senaste versionen. De driftstörningar som kommer att uppstå under dagen är:

  • Hyresgäster kan inte boka tvättstugor och bastu via internet (portal.lulebo.se) och Lulebo-appen. Driftstörningar kan även förekomma på bokningstavlorna.
  • Lulebo kan inte tillverka/programmera eller uppdatera taggar medan arbetet pågår.

Om uppgraderingen går enligt plan ska du som hyresgäst kunna boka tvättstuga och bastu via både internet och bokningstavlan igen från och med den 1/9.