Lulebos uppdateringar av IT-systemen hösten 2022

Under hösten 2022 kommer vi att göra uppgraderingar i flera av våra IT-system, bland annat i passage- och bokningssystem och hemsida. Nuvarande Luleboapp kommer också så småningom att avvecklas och ersättas med andra lösningar.

För dig som hyresgäst kommer detta att innebära kortare driftstörningar i webbokningen, på Mina sidor med mera.

Vi kommer att informera om störningar och förändringar via e-post och/eller SMS. Logga in på Mina sidor och kontrollera att du har angett rätt e-postadress och mobilnummer. Då missar du ingen information från oss!


Torsdag-måndag 13-17 oktober: Uppgradering av Lulebos affärssystem orsakar driftstörningar

Som vi tidigare informerat fortsätter vi med genomförandet av höstens IT-projekt där det har blivit dags för uppgradering av Lulebos affärssystem. Uppgraderingen påbörjas på morgonen fredag den 14 oktober och ska vara färdig på morgonen tisdag den 18/10.

Följande driftstörningar kan påverka dig som hyresgäst:

 • Lulebos uthyrningssystem är stängt och hela uthyrningsprocessen ligger nere under perioden 14-17 oktober.
 • Även Lulebos hemsida ligger nere under perioden 14-17 oktober. Hyresgäster kan inte titta på lediga lägenheter eller använda Mina sidor för att göra intresseanmälningar m.m.
 • Möjligheten att boka tvättstuga och bastu online via Lulebos bokningstjänst Portal.lulebo.se och Lulebo-appen försvinner från och med fredag morgon den 14 oktober.
 • Bokningstavlorna i våra fastigheter fungerar som vanligt alla dagar utom måndag den 17/10.
 • Du kan alltid styra din motorvärmarstolpe via Web-els hemsida: https://www.webel-online.se/
 • Lulebos bokningstjänst Portal.lulebo.se samt Lulebo-appen stängs ner för alltid på måndag den 17 oktober.
 • Under måndag den 17 oktober kan Lulebos felanmälan bara ta emot akuta ärenden.
 • Från och med tisdag morgon den 18 oktober är Lulebos hemsida och uthyrningsprocess tillgänglig igen. Hyresgäster kan också boka tvättstuga och bastu samt styra sina motorvärmarstolpar via Mina sidor.

Lulebos kundcenter har ändrade öppettider under följande dagar:

 • Torsdag 13/10: kundcenter stängt för utbildning (ingen telefontid och inga besök i kundmottagningen)
 • Fredag 14/10: kundcenter stängt p g a systemuppgradering (ingen telefontid och inga besök i kundmottagningen)
 • Måndag 17/10: kundcenter stängt p g a systemuppgradering (ingen telefontid och inga besök i kundmottagningen)

Lulebos Felanmälan och växel är tillgängliga som vanligt, alla vardagar kl 7-16.

På grund av uppgraderingen kan Felanmälan bara ta emot akuta ärenden under måndag den 17/10.


Fredag 9 september: Nytt bokningssystem aktiveras i fem tvättpaviljonger

Under perioden 12/9-19/9, i enlighet med nedanstående planering, byter Lulebo ut bokningssystemet för fem tvättpaviljonger på följande adresser:

 • Mån-tis 12-13/9, Mjölkuddsvägen 81-121
 • Tis-ons 13-14/9, Mjölkuddsvägen 123-159
 • Ons-tor 14-15/9, Edeforsgatan 13
 • Tor-fre 15-16/9, Edeforsgatan 43
 • Fre-mån 16-19/9, Stadsön södra, Gammelstad (Punktvägen, Gäddviksvägen, Tallvägen)

Tvättstugorna är reserverade för service och därmed inte tillgängliga för hyresgäster under den dag då uppdateringen sker. Vi räknar också med störningar i webbokningen under uppdateringen och ber dig därför undvika att boka nya tvättider under de dagar som gäller för din tvättpaviljong. Övriga dagar kan du boka tvättid och tvätta precis som vanligt. Bokningar som är gjorda före uppdateringsdagen kommer att flyttas över till nya systemet.

I samband med byte av bokningssystem får tvättpaviljongerna ny taggläsare till ytterdörren och ny bokningstavla, men allt fungerar på samma sätt som förut. Du som hyresgäst behöver inte göra någonting. Din(a) befintliga tagg(ar) kommer att fungera som vanligt även i det nya bokningssystemet.


Torsdag 1 september: Uppföljning av uppdateringen

Gårdagens uppgradering av passage- och bokningssystemet gick bra och det mesta ska nu fungera som vanligt igen för våra hyresgäster. På enstaka bostadsområden kan det under dagen uppstå problem med webbokning och bokning på trapphustavlan. Dessa problem kommer att åtgärdas under torsdag och fredag (1-2 september) denna vecka.


Onsdag 31 augusti: Driftstörningar i samband med uppdatering av bokningssystem

Som tidigare informerats kommer Lulebo att göra uppgraderingar i flera av våra IT-system under hösten. Onsdag 31 augusti genomförs det första steget då vi uppgraderar vårt viktigaste passage- och bokningssystem till den senaste versionen. De driftstörningar som kommer att uppstå under dagen är:

 • Hyresgäster kan inte boka tvättstugor och bastu via internet (portal.lulebo.se) och Lulebo-appen. Driftstörningar kan även förekomma på bokningstavlorna.
 • Lulebo kan inte tillverka/programmera eller uppdatera taggar medan arbetet pågår.

Om uppgraderingen går enligt plan ska du som hyresgäst kunna boka tvättstuga och bastu via både internet och bokningstavlan igen från och med den 1/9.