Lulebos köregler

Från och med januari 2021 har Lulebo fyra olika köer för olika objektstyper:

 • en kö för studentlägenheter (Nyhet!)
 • en kö för övriga lägenheter (inklusive lägenheter i trygghetsboenden och årgångshus),
 • en kö för alla parkeringsplatser samt
 • en kö för förråd.

Samma köregler gäller för alla fyra köer:

 • Du behöver ha fyllt 15 år för att registrera dig i Lulebos köer.
 • Du får en köpoäng per dag från och med ditt registreringsdatum.
 • Köpoängen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, till exempel från förälder till barn. Undantag från denna regel är om en sökande avlider eller flyttar till ett permanent vårdboende. Under förutsättning att den sökandes efterlevande/make/maka har levt tillsammans med den avlidne under äktenskapsliknande former och varit folkbokförd på samma adress som den sökande under de senaste tre (3) åren, kan den efterlevande/maken/makan, mot uppvisande av dödsfallsintyg och/eller folkbokföringsintyg, överta den sökandes köpoäng i Lulebos köer.
 • Du kan inte lägga ihop dina köpoäng med en annan persons köpoäng.

Det kostar inget att stå i Lulebos köer men du måste vårda din kötid
Den aktuella lagstiftningen gällande behandling av personuppgifter (GDPR) innebär att du som sökande varje år måste godkänna Lulebos behandling av de personuppgifter du registrerar för att stå i lägenhets-, parkeringsplats- och/eller förrådsköerna.

Du måste därför varje år logga in på Mina sidor och uppdatera/spara om dina inställningar och önskemål för var och en av de köer du registrerat dig i för att behålla dina köpoäng och fortsätta samla nya köpoäng. Även om dina inställningar inte behöver ändras måste du spara dem på nytt för att de ska bli uppdaterade.

Passa gärna på att samtidigt se över och, vid behov, uppdatera din kontaktinformation, framför allt din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer. Då missar du ingen information från Lulebo.

Uppdatera/spara om dina registreringar i tid för att fortsätta samla köpoäng

 • Om du inte uppdaterar/sparar om dina inställningar innan tidsgränsen passeras blir den berörda kön vilande i max 12 månader.
 • När en kö har varit vilande i 12 månader utan att ägaren hört av sig avslutas kön automatiskt och alla registreringar och köpoäng raderas.
 • Köpoängen nollställs alltid när du skriver på ett hyreskontrakt. Detta gäller även vid kontraktsskrivning för en studentlägenhet.
 • Om två personer ska stå tillsammans på hyreskontraktet nollställs köpoängen för båda personerna.
 • Samma sak gäller om ytterligare en person i efterhand ska skrivas in som hyresgäst på ett hyreskontrakt: denna persons köpoäng nollställs i samband med inskrivningen.