Lulebo och LTU i samverkan om hållbar renovering

Från vänster: Erik Öhrling (VD Lulebo), Lars Stehn (Professor LTU), Kent Ögren (styrelseordförande Lulebo). Artikeln publicerad: 2022-09-02.

Hållbarhet i allmänhet och hållbart byggande i synnerhet står i fokus hos många organisationer inom både bygg- och fastighetsbranschen. Samtidigt är det ett faktum att även om det finns många nybyggnadsprojekt så existerar de allra flesta fastigheterna redan och många av dem är i behov av renovering. Därför har Lulebo, tillsammans med avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet, startat ett långsiktigt samverkansprojekt inom hållbar renovering för ökad kvalitet med minskad klimatpåverkan.

Lulebo har idag ca 7 400 hyreslägenheter och ca 125 kommersiella lokaler i sitt fastighetsbestånd. Många av fastigheterna är äldre och behovet av renoveringar och underhåll under de kommande 10 åren beräknas uppgå till ca tre miljarder kronor.

- Hållbarhet i alla tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, är en nödvändig förutsättning för Lulebos pågående och kommande renoverings- och underhållsarbete. Fastigheterna ska kunna leva länge än, våra hyresgäster ska få uppleva rätt boendekvalitet och målet är dessutom att renoveringarna ska kunna genomföras utan att bolaget behöver låna några pengar, säger Erik Öhrling, VD på Lulebo.

Lulebo ställer sitt fastighetsbestånd till LTUs förfogande att användas som ett forskningslabb i verkligheten. LTU anställer en doktorand och seniorforskare som under fem år följer Lulebos arbete och samtidigt utvecklar strategier för hållbar renovering och underhåll. Inom ramen för forskningssamarbetet kommer metoder att tas fram för renoveringsscenarier där klimatkalkyler och analyser genomförs för att värdesäkra och höja standarden på Lulebos bestånd av flerbostadshus. Lulebo får en akademisk förankring och validerade metoder och kvalitetssäkrar därmed sin renoveringsprocess. LTU får möjlighet att stärka sin forskning genom en kraftsamling mot renovering ur ett livscykelperspektiv med hög praktisk och akademisk genomslagskraft.

- Genom detta långsiktiga samarbete med Lulebo kan vi stärka vår forskning om hållbar renovering, något vi behöver i Luleå men också i regionen. Jag tänker även på våra studenter som nu får ett kunskapsunderlag om hållbar renovering, vilket saknas i dagens civilingenjörsutbildningar inom byggområdet, fortsätter Lars Stehn, som är professor på Industriellt och hållbart byggande vid LTU.

Lulebo och LTU har samarbetat tidigare med gott resultat och båda parter ser nu fram emot den nya inriktningen.

- Detta samarbete mellan universitetet och det allmännyttiga bostadsbolaget kan bidra till både klimatförbättringar, ekonomiska fördelar och ett vässat utbildningsprogram och det kommer att bli en vinst för alla, säger Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo.

För mer information – välkommen att kontakta:
Erik Öhrling, VD Lulebo, erik.ohrling@lulebo.se, 0920-23 67 00
Lars Stehn, professor LTU, lars.stehn@ltu.se, 0920-49 10 00